​Kjøpte fond for 8,7 milliarder kroner i januar

Det var høy aktivitet på fondsmarkedet i årets første måned. Totalt ble det nettotegnet andeler for 8,7 milliarder kroner. Mest ble satt i aksjefond.

Etter en laber slutt på fjoråret, gjorde fondskundene comeback i januar. Det viser den månedlige markedsstatistikken fra Verdipapirfondenes forening (VFF).

Personkundene nettotegnet verdipapirfond for 1,2 milliarder kroner. Av dette ble 0,4 milliarder satt i aksje- og kombinasjonsfond og 0,8 milliarder ble satt i ulike typer rentefond.

I tillegg ble det tegnet pensjonsmidler med fondsvalg for 2,6 milliarder kroner netto. Denne kategorien består blant annet av innskuddspensjonsmidler, livsforsikringsmidler med fondsvalg og individuell pensjonskonto (IPS).

Av pensjonsmidlene ble 0,9 milliarder kroner satt i aksjefond og 1,7 milliarder i rentefond.

Proffene kjøpte aksjefond

Institusjonskundene* kjøpte verdipapirfond for 3,8 milliarder kroner netto i januar. Av dette gikk 2,9 milliarder inn i aksjefond, mens 1 milliard gikk inn i ulike typer rentefond.

Også utenlandske kunder kjøpte norske fondsandeler i januar. De utenlandske kundene kjøpte aksjefond for 0,2 milliarder og rentefond for 0,8 milliarder kroner.

Sterk januarmåned

Totalt for alle kundegrupper ble det nettotegnet fondsandeler for 8,7 milliarder kroner i januar. Vi må tilbake til februar 2018 for å finne høyere nettotegning. 4,3 milliarder kroner ble satt i aksjefond, 0,1 milliard gikk inn i kombinasjonsfond, 1,7 milliarder ble tegnet i obligasjonsfond mens det ble solgt pengemarkedsfond for 0,07 milliarder. Det ble nettotegnet «andre rentefond» for 2,7 milliarder kroner.

Totalt er forvaltningskapitalen i norske verdipapirfond nå oppe i 1 162 milliarder kroner. Det er en økning på 33 milliarder, eller 3 prosent, fra desember 2018.

– Etter en periode med store svingninger på verdens børser og en svak desembermåned, benyttet fondskundene sjansen til å kjøpe seg opp i aksjemarkedet i januar, sier Bernt S. Zakariassen, administrerende direktør i Verdipapirfondenes forening.

Hele statistikken for januar

*Norske institusjonelle kunder er definert som norske kunder som ikke er registrert med personnummer. Typisk er dette forsikringsselskap, pensjonskasser, kommuner, stiftelser eller aksjeselskap.

Kontaktpersoner:

Portrett av Bernt S. Zakariassen

Bernt S. Zakariassen

Adm.dir.

bernt.zakariassen@vff.no

Mobil: 93419265

Pressefoto til nedlasting

Portrett av Ida Aamodt-Hansen

Ida Aamodt-Hansen

Kommunikasjonsrådgiver

ida.aamodt-hansen@vff.no

Mobil: 97185388