Kjøpte verdipapirfond for 7 milliarder kroner i mai

Totalt ble det nettotegnet verdipapirfond for 7 milliarder kroner den siste måneden. Det meste av dette ble satt i rentefond.

Av den totale nettotegningen på 7 milliarder, ble 9,3 milliarder kroner satt i ulike typer rentefond. Det ble nettosolgt aksjefond for 2,2 milliarder kroner i mai. Det viser den månedlige markedsstatistikken fra Verdipapirfondenes forening (VFF).

Sidelengs for personkundene

Personkundene ser ut til å ha søkt mot trygge havner i mai. Av en nettotegning på 180 millioner kroner, gikk rundt en halv milliard kroner ut av aksjefond, mens det ble tegnet ulike typer rentefond for 740 millioner kroner.

Så langt i år har norske personkunder nettotegnet verdipapirfond for 4,3 milliarder kroner. Samtidig har forvaltningskapitalen steget med 18,3 milliarder (8 %) til totalt 246 milliarder kroner.

«Pensjonsmidler med fondsvalg» ble hovedsakelig satt i aksjefond i mai. Av en total nettotegning på 1,2 milliarder, gikk 831 millioner inn i aksjefond, mens 336 millioner ble satt i rentefond. Denne kategorien består blant annet av innskuddspensjonsmidler, individuell pensjonssparing (IPS) og livsforsikringsmidler med fondsvalg.

Proffene kjøpte rentefond

De institusjonelle kundene* nettotegnet verdipapirfond for totalt 5,7 milliarder kroner i mai. Av dette ble 8,3 milliarder kroner satt i ulike typer rentefond, mens det ble nettosolgt aksjefond for 2,6 milliarder kroner.

– Det kan se ut til at særlig det profesjonelle markedet har solgt seg ned i aksjer den siste måneden. Opptrapping av handelskrigen mellom USA og Kina, større økonomisk usikkerhet og lavere vekstutsikter kan ha bidratt til at investorene har tatt ned risikoen noe ved å sette mer penger i rentemarkedet, sier Bernt S. Zakariassen, administrerende direktør i VFF.

Utenlandske kunder solgte verdipapirfond for 60 millioner kroner i mai.

Opp 8 prosent i år

Hittil i år har den totale forvaltningskapitalen i norske verdipapirfond økt med 86 milliarder kroner til 1.215 milliarder kroner. Det tilsvarer en økning på 8 prosent.

Hele statistikken for mai | Statistikk hittil i år

*Norske institusjonelle kunder er definert som norske kunder som ikke er registrert med personnummer. Typisk er dette forsikringsselskap, pensjonskasser, kommuner, stiftelser eller aksjeselskap.

Kontaktpersoner:

Portrett av Bernt S. Zakariassen

Bernt S. Zakariassen

Administrerende direktør

bernt.zakariassen@vff.no

Tlf: 97185388

Mobil: 934 19 265

Pressefoto til nedlasting

Portrett av Ida Aamodt-Hansen

Ida Aamodt-Hansen

Kommunikasjonsrådgiver

ida.aamodt-hansen@vff.no

Mobil: 971 85 388