Nettotegnet fondsandeler for 5,5 milliarder i mars

Netto ble 8,3 milliarder kroner satt i ulike typer rentefond, mens det ble nettosolgt aksjefondsandeler for 2,7 milliarder kroner.

Den totale forvaltningskapitalen steg med 15,8 milliarder i mars til totalt 1214 milliarder kroner. Det viser den månedlige markedsstatistikken fra Verdipapirfondenes forening (VFF).

Personkundene nettotegnet verdipapirfond for 400 millioner kroner. Av dette ble ca. en halv milliard satt i ulike typer rentefond, mens det ble nettosolgt aksje- og kombinasjonsfond for 160 millioner kroner.

I tillegg ble det nettotegnet pensjonsmidler med fondsvalg for om lag 700 millioner kroner i mars. Denne kategorien består blant annet av innskuddspensjonsmidler, individuell pensjonssparing (IPS) og livsforsikringsmidler med fondsvalg.

Proffene kjøpte rentefond

Norske institusjonskunder* nettotegnet verdipapirfond for 3,8 milliarder kroner. Det ble solgt andeler i aksjefond for 3 milliarder netto, mens det ble kjøpt rentefondsandeler for 6,8 milliarder kroner. Det meste av dette ble satt i obligasjonsfond.

Av den totale nettotegningen på 20 milliarder kroner hittil i år, har 18,8 milliarder blitt plassert i rentefond.

Opp 7,6 prosent i første kvartal

I løpet av første kvartal i år har den totale forvaltningskapitalen i norske verdipapirfond steget med hele 85,4 milliarder kroner, tilsvarende en økning på 7,6 prosent. Av dette kommer ca. 13 milliarder fra nytegning av fondsandeler, mens resten er avkastning for fondssparerne.

Hele statistikken for mars | Statistikk hittil i år

*Norske institusjonelle kunder er definert som norske kunder som ikke er registrert med personnummer. Typisk er dette forsikringsselskap, pensjonskasser, kommuner, stiftelser eller aksjeselskap.

Kontaktpersoner:

Portrett av Bernt S. Zakariassen

Bernt S. Zakariassen

Administrerende direktør

bernt.zakariassen@vff.no

Mobil: 934 19 265

Pressefoto til nedlasting

Portrett av Ida Aamodt-Hansen

Ida Aamodt-Hansen

Kommunikasjonsrådgiver

ida.aamodt-hansen@vff.no

Mobil: 971 85 388