Tips til fondssparere når børsene faller: - Det beste rådet er å fortsette som vanlig

Når det svinger på verdens børser er det lett å bli nervøs. For deg som sparer langsiktig i aksje- eller kombinasjonsfond er imidlertid svingninger en forutsetning for meravkastningen du over tid kan forvente å få. Det beste du kan gjøre er derfor å fortsette din langsiktige sparestrategi og gjøre andre ting enn å følge med på aksjekursene fra dag til dag.

Kommentar av Bernt S. Zakariassen, adm.dir. i Verdipapirfondenes forening
Adm.dir. i VFF Bernt S. Zakariassen

Det har vært store svingninger på verdens børser den siste tiden. Uroen i aksjemarkedene skyldes denne gang blant annet en tilspissing i handelskrigen mellom USA og Kina.

Når kursene raser er det lett la seg rive med av den rådende frykten. Men det dummeste du kan gjøre er å selge i panikk. Det er nettopp ved å fortsette sparingen, også i urolige tider, at du kan forvente å få mer igjen for å sitte med penger i aksjemarkedet enn på bankkontoen.

Den langsiktige meravkastningen i aksjemarkedet kalles ofte for risikopremie, altså en ekstra belønning du får med deg for å gjennomleve verdisvingningene. Kursfall fra tid til annen er rett og slett en forutsetning for at du kan forvente å få ekstra betalt for å eie aksjefondsandeler over tid.

Vær tålmodig

Aksjefond passer best for den langsiktige og tålmodige spareren, ikke spekulanten. Den største risikoen for deg som sparer langsiktig er ikke å bli med på nedturene, men at du går glipp av oppturene.

Den mest fornuftige tilnærmingen for de 1,5 millioner nordmenn som sparer langsiktig i aksje- eller kombinasjonsfond er derfor å legge til grunn at markedet er uforutsigbart på kort sikt, og at det er like vanskelig å spå utviklingen i aksjemarkedet de nærmeste ukene som det alltid har vært. Langsiktig sparing er som å gå tur med hunden gjennom parken. Hunden, som symboliserer de kortsiktige svingningene, vil løpe frem og tilbake, men hunden vil til slutt gå ut av parken i den andre enden sammen med eieren, som symboliserer den langsiktige trenden.

Det bør være tidshorisonten tilknyttet egne sparebehov, og evne til å tåle kurssvingninger underveis, som bør telle når du vurderer å tegne nye andeler i aksjefond, ikke den rådende stemningen i aksjemarkedet på investeringstidspunktet.

Fornuftig aksjefondssparing i gode og dårlige tider:

  • Fortreng markedsstøyen
  • Gå gradvis inn
  • Gå gradvis ut

Spar motsyklisk med spareavtale

For langsiktige småsparere er en fast spareavtale den aller enkleste og tryggeste måten å ta del i den ekstra avkastningen som aksjemarkedet gir over tid. Med en spareavtale trekkes et fast beløp hver måned fra din konto og settes i aksjefond. På den måten sparer du jevnt og trutt, også i tider med dyster stemning i aksjemarkedene. Da reduseres risikoen for å være spesielt uheldig med tidspunktet for kjøp av andeler i aksjefond, og du får med deg det som i ettertid ofte viser seg å være billige andeler.

Vær derfor trofast mot spareavtalen din, og ta gjerne også pengene gradvis ut når du måtte trenge dem.

Kommentar av Bernt S. Zakariassen, adm.dir. i Verdipapirfondenes forening