Børsfall verden over: – Ikke selg i panikk!

Den siste tidens børsuro har skapt dramatiske overskrifter i mediene. Det er lett å bli nervøs for den som sitter med andeler i verdipapirfond. Men, ikke selg i panikk!

– Vær tålmodig, råder Bernt S. Zakariassen, adm.dir. i VFF.

Det er nettopp ved å fortsette sparingen, også i urolige tider, at du kan forvente å få mer igjen for å sitte med penger i aksjemarkedet enn på bankkontoen, mener Bernt Zakariassen, administrerende direktør i Verdipapirfondenes forening.

Spredningen av Corona-viruset kombinert med kraftig fall i oljeprisene har de siste dagene ført til blodrøde tall på verdens børser. Mange fondssparere lurer nå på hvordan de skal forholde seg.

– Vårt råd er, som alltid, å forholde seg i ro, sier Zakariassen.

Kursfall kommer fra tid til annen og noen ganger et fallene kraftige, slik vi så under dot.com-krisen på starten av 2000-tallet og under finanskrisen i 2008.

Å oppleve disse kursfallene er aldri hyggelig, men husk: I det lange løp har aksjemarkedet steget mer enn det har falt og de aller fleste som har spart i fond over tid har opparbeidet seg en betydelig gevinst på sparepengene.

Svingningene er rett og slett en forutsetning for at du kan forvente å få ekstra betalt for å eie aksjefondsandeler over tid.

Vanskelig å «time» markedet

All erfaring tilsier at å treffe det beste tidspunktet for å gå ut og inn av aksjemarkedet er svært vanskelig selv for proffe forvaltere.

Aksjefond passer best for den langsiktige og tålmodige spareren, ikke spekulanten. Den største risikoen for deg som sparer langsiktig er ikke å bli med på nedturene, men at du går glipp av oppturene.

Den mest fornuftige tilnærmingen for de 1,5 millioner nordmenn som sparer langsiktig i aksje- eller kombinasjonsfond er derfor å legge til grunn at markedet er uforutsigbart på kort sikt, og at det er like vanskelig å spå utviklingen i aksjemarkedet de nærmeste ukene som det alltid har vært.

Vær tålmodig

Det bør være tidshorisonten tilknyttet egne sparebehov, og evne til å tåle kurssvingninger underveis, som bør telle når du vurderer å tegne nye andeler i aksjefond, ikke den rådende stemningen i aksjemarkedet på investeringstidspunktet.

Fornuftig aksjefondssparing i gode og dårlige tider:

  • Gå gradvis inn
  • Fortreng markedsstøyen
  • Gå gradvis ut

Spar motsyklisk med spareavtale

For langsiktige småsparere er en fast spareavtale den aller enkleste og tryggeste måten å ta del i den ekstra avkastningen som aksjemarkedet gir over tid. Med en spareavtale trekkes et fast beløp hver måned fra din konto og settes i aksjefond. På den måten sparer du jevnt og trutt, også i tider med dyster stemning i aksjemarkedene. Da reduseres risikoen for å være spesielt uheldig med tidspunktet for kjøp av andeler i aksjefond, og du får med deg det som i ettertid ofte viser seg å være billige andeler.

Vær derfor trofast mot spareavtalen din, og ta gjerne også pengene gradvis ut når du måtte trenge dem.