Grådig bransje som lurer naive kunder?

-

Innlegget er skrevet av Adm.dir. Bernt S. Zakariassen og sto på trykk i Dagens Næringsliv 26. november 2020.

DN har de siste dagene hatt en rekke kritiske oppslag om den norske fondsbransjen. Kritikken går i hovedsak ut på at fondsselskapene anbefaler kundene aktivt forvaltede fond fordi det er mer lønnsomt – ikke for kundene, men for forvaltningsselskapene og distributørene.

La det være sagt: Det er helt på sin plass at forvaltningsselskaper som ikke leverer meravkastningen de forespeiler kundene sine blir kritisert. Det er også helt greit at vi som bransje får rettet et kritisk søkelys mot oss. Det både skal og må vi tåle.

Når kritikken hagler er det imidlertid en tendens til at nyansene forsvinner. I hovedoppslaget i Magasinet i helgen fremgår det at fondskundene har betalt i dyre dommer for at de aktive fondene skal gjøre det bedre enn indeksen, men at fondene tvert imot har gjort det dårligere. Figuren som DN presenterer for å illustrere dette, viser imidlertid at fra 2003 til 2018 leverte de aktivt forvaltede fondene meravkastning. Hvis du i 2003 valgte aktive fond fremfor indeksfond, ville du dermed ha tjent på dette helt frem til 2018, ifølge DNs egen graf «Honoraret spiser opp avkastningen».

Jeg mener dette er en nyanse som burde kommet klarere frem.

Blant norske husholdninger er det kun fire av ti som sparer i verdipapirfond. De som ikke gjør det, velger i stedet blant annet å spare i bankinnskudd. Mange burde heller plassere noe av sin langsiktige sparing i verdipapirfond. Det er faktisk viktigere enn om fondet du plasseres i er det billigste eller ikke.

Ting er sjelden svart eller hvitt. For å bruke meg selv som eksempel. Jeg innbiller meg at jeg er en relativt kompetent fondssparer. Jeg har min langsiktige fondssparing både i indeksfond og i aktiv forvaltede fond. Indeksfondene har jeg valgt fordi de er billige. De aktivt forvaltede fondene har jeg valgt fordi jeg håper og tror at det skal kunne gi meg litt ekstra avkastning – ikke fordi jeg er blitt lurt av en sleip fondsselger.

Les også på DN.no her.