Personkundene økte sin fondssparing i et turbulent 1. halvår

Det ble nettosolgt verdipapirfond for totalt 5,4 milliarder kroner i første halvår 2020. Markedene er nå i ferd med å hente seg inn igjen etter kraftig nedsalg under koronapandemien.

2020 har så langt vært dramatisk for norske fondssparere. Etter et kraftig nedsalg i mars, har nettotegningen tatt seg opp igjen de siste månedene. Det viser den månedlige markedsstatistikken fra Verdipapirfondenes forening (VFF).

Første halvår sett under ett, endte med et nettosalg av verdipapirfond på 5,4 milliarder kroner. Personkundene nettokjøpte imidlertid fond for om lag tre milliarder kroner i samme periode.

- Vi har vært igjennom et halvår preget av historisk store svingninger i fondsmarkedet. Da koronapandemien slo inn for fullt i mars, var det en del som ble skremt og solgte seg ned. I månedene etterpå har imidlertid fondssparerne benyttet anledningen til å kjøpe flere fondsandeler. Totalt har norske personkunder kjøpt fond for 3 milliarder mer enn de solgte i første halvår, sier Bernt S. Zakariassen, administrerende direktør i VFF.

Pensjonsmidler for 7,3 milliarder

Personkundenes kjøp fordelte seg på 2,9 milliarder kroner netto i aksjefond og 2,2 milliarder i obligasjonsfond, mens de nettosolgte kombinasjonsfond for 1,5 milliarder kroner og andre rentefond for 0,8 milliarder kroner.

I tillegg ble det nettotegnet pensjonsmidler med fondsvalg for 7,3 milliarder kroner i første halvår. Denne kundegruppen omfatter hovedsakelig personkunders innskuddspensjon, livforsikringsmidler med fondsvalg og individuell pensjonssparing (IPS).

Totalt har norske personkunder nå plassert 452 milliarder kroner i verdipapirfond fordelt med 235 milliarder i «frie midler» og 217 milliarder kroner i pensjonsmidler.

Proffene solgte

De institusjonelle kundene*, som bl.a. forsikringsselskaper, pensjonskasser og kommuner, solgte verdipapirfond for netto 18,5 milliarder kroner i første halvår. Dette fordelte seg på 27 milliarder ut fra aksje- og kombinasjonsfond, mens de kjøpte ulike typer rentefond for netto ca. 9 milliarder kroner.

Institusjonskundene har økt sin forvaltningskapital i verdipapirfond med 42 milliarder til 749 milliarder kroner i perioden.

Utenlandske investorer har kjøpt norske verdipapirfond for 2,6 milliarder kroner netto i første halvår. Forvaltningskapitalen til denne kundegruppen er nå på 108 milliarder kroner.

Totalt ned 5,4 milliarder

Ser man på alle kundegrupper under ett, ble det nettosolgt norske verdipapirfond for 5,4 milliarder kroner i første halvår. Det ble nettosolgt aksje- og kombinasjonsfond for 22,7 milliarder kroner, mens det ble nettotegnet ulike typer rentefond for om lag 18 milliarder kroner.

Forvaltningskapitalen i norske verdipapirfond er nå på 1 309 milliarder kroner. Det er 19 milliarder kroner lavere enn ved inngangen til året.

Halvparten plassert i aksjefond

Den totale forvaltningskapitalen på 1 309 milliarder kroner fordeler seg i dag på følgende måte:

  • Aksjefond: 637 mrd. kroner
  • Kombinasjonsfond: 73,4 mrd. kroner
  • Andre fond/hedgefond: 10,6 mrd. kroner
  • Rentefond: 587,7 mrd. kroner, hvorav:
    • Obligasjonsfond: 336,4 mrd. kroner
    • Pengemarkedsfond: 102 mrd. kroner
    • Andre rentefond: 149 mrd. kroner

Last ned presentasjon av halvårstallene her

Hele statistikken for 1. halvår | Statistikk for juni

*Norske institusjonelle kunder er definert som norske kunder som ikke er registrert med personnummer. Typisk er dette forsikringsselskap, pensjonskasser, kommuner, stiftelser eller aksjeselskap.

Kontaktpersoner:

Portrett av Bernt S. Zakariassen

Bernt S. Zakariassen

Administrerende direktør

bernt.zakariassen@vff.no

Mobil: 934 19 265

Pressefoto til nedlasting

Portrett av Ida Aamodt-Hansen

Ida Aamodt-Hansen

Kommunikasjonsrådgiver

ida.aamodt-hansen@vff.no

Mobil: 97185388