Rekordmange nye spareavtaler i fond i fjor

I 2019 ble det opprettet hele 167.456 nye spareavtaler i aksje- og kombinasjonsfond. For første gang har antallet spareavtaler i den norske befolkningen passert én million.

Hvert år siden 2006 har Verdipapirfondenes forening (VFF) utført Spareavtaleundersøkelsen som viser nordmenns regelmessige sparing i aksje- og kombinasjonsfond, kalt spareavtaler.

Årets undersøkelse viser en kraftig økning i antall nye spareavtaler på hele 18 prosent, eller 167.456 avtaler fra året før. Totalt har nordmenn nå 1.072.748 spareavtaler i fond. 62.000 avtaler stammer fra en ny aktør som ikke har vært med i undersøkelsen tidligere. Sett bort fra dette er likevel økningen på over 100.000 avtaler det høyeste tallet foreningen har målt.

Kilde: VFF

– For første gang har antallet spareavtaler blant nordmenn passert en million. Fast månedlig spareavtale i aksje– og kombinasjonsfond er den absolutt beste formen for langsiktig sparing. Derfor er det gledelig å se at flere tar i bruk denne spareformen, sier Bernt S. Zakariassen, administrerende direktør i Verdipapirfondenes forening.

Spareavtaler innebærer at du sprer dine investeringer i aksjemarkedet over tid. Dermed blir risikoen vesentlig lavere enn ved plassering av store enkeltbeløp i aksjefond.

– Fast sparing i aksjefond eller kombinasjonsfond reduserer faren for å overinvestere når optimismen i aksjemarkedet er stor, men minst like viktig er det at spareavtaler bidrar til at man ikke underinvesterer når pessimismen råder, sier Zakariassen.

926 kroner i snitt

Undersøkelsen viser at nordmenn i snitt sparer 926 kroner i måneden per spareavtale. Det er en nedgang på 32 kroner fra året før. Nedgangen gjelder begge kjønn og alle aldersgrupper.

Totalt sparer Ola og Kari månedlig litt over en milliard kroner gjennom spareavtaler i aksjefond og kombinasjonsfond, eller nesten 13 milliarder kroner i året.

Kilde: VFF

Flere kvinner startet spareavtaler

Både kvinner og menn opprettet mange nye spareavtaler i fjor, men fortsatt står menn for rundt 62 prosent av den totale sparingen gjennom spareavtaler. Menn har både flere spareavtaler og sparer mer hver måned enn kvinner. Mens kvinner i snitt sparer 800 kroner per måned, sparer menn 1027 kroner i snitt.

Om vi ser på antallet spareavtaler isolert, ser vi at kvinneandelen har økt med rundt ett prosentpoeng gjennom året. Kvinner står nå for 44,4 prosent av det totale antallet spareavtaler, mot 43,6 prosent året før.

Antall spareavtaler, fordelt på kjønn. Kilde: VFF
Gjennomsnittlig månedlig sparebeløp. Kilde: VFF

Flest spareavtaler mellom 40-59 år

Det er desidert flest spareavtaler i aldersgruppen 40-59 år. Denne aldersgruppen står for nesten halvparten av alle spareavtaler. Det er likevel de mellom 25-39 år som har hatt den største prosentvise økningen det siste året. Denne aldersgruppen har 59.393 flere spareavtaler enn året før, en økning på 26 prosent.

Antall spareavtaler, aldersfordelt. Kilde: VFF

Halvparten går gjennom aksjesparekonto

Ved inngangen til 2020 gikk 48 prosent av alle spareavtaler gjennom en aksjesparekonto. I snitt sparer vi 178 kroner mer per måned innenfor aksjesparekontoen enn utenfor.

Til venstre: Antall spareavtaler. Til høyre: Gj.sn. månedlig sparebeløp

Last ned faktaark om undersøkelsen her.

Les mer om spareavtaler på Den lille fondshåndboken: Økonomisk trygghet med spareavtale

Om undersøkelsen: Spareavtaleundersøkelsen er basert på innrapporterte tall fra VFFs medlemsselskaper per 31.12.2019. I årets undersøkelse stammer rundt 62.000 avtaler fra et selskap med nomineedrift for 14 sparebanker, som ikke har rapportert inn tall tidligere. Sett bort fra dette er økningen på over 100.000 spareavtaler likevel det høyeste tallet foreningen har målt.

Kontaktpersoner:

Portrett av Bernt S. Zakariassen

Bernt S. Zakariassen

Administrerende direktør

bernt.zakariassen@vff.no

Mobil: 934 19 265

Pressefoto til nedlasting

Portrett av Ida Aamodt-Hansen

Ida Aamodt-Hansen

Kommunikasjonsrådgiver

ida.aamodt-hansen@vff.no

Mobil: 971 85 388