Webinar med Finanstilsynet om returprovisjon

Torsdag 25. juni 2020 arrangerte foreningen et webinar sammen med Finanstilsynet om forvaltningsselskapenes betaling for distribusjon. Se opptaket her.

Webinaret ble avholdt 25. juni klokken 11.00–11.45. Finanstilsynet, ved Anne Merethe Bellamy (direktør for markedstilsyn) og Britt Hjellegjerde (seksjonssjef i samme avdeling), orienterte og svarte på spørsmål om forvaltningsselskapenes betaling for distribusjon gjennom verdipapirforetak, med særlig vekt på plikten til å ivareta andelseiernes interesser.

Du kan se opptak fra webinaret her: