Webinar om EUs offentliggjøringsforordning

Fredag 4. september 2020 avholdt foreningen et webinar om EUs handlingsplan for bærekraftig finans med spesielt fokus på den nye offentliggjøringsforordningen. Presentasjoner og opptak fra webinaret finner du her.

I mars 2021 trer den nye forordningen om offentliggjøring av bærekraftsinformasjon (disclosure-forordningen) i kraft i EU. Forordningen er en del av EUs handlingsplan for bærekraftig finans og stiller krav om at finansmarkedsaktører må opplyse om bærekraft og ESG-risiko på foretaks-, produkt- og porteføljenivå. Forordningen vil bli implementert i norsk rett gjennom EØS-avtalen, og vil således få stor betydning også for VFFs medlemmer. De europeiske tilsynsmyndighetene (ESMA, EIOPA, EBA) har utarbeidet et forslag til delegerte rettsakter til forordningen, som nå er på høring.

Patrik Karlsson er Policy Officer i avdelingen for Investment Management i ESMA og har deltatt i dette arbeidet fra ESMAs side. På webinaret gikk han igjennom forslaget som de har utarbeidet.

For å knytte dette til norske forhold fortalte Andreas Lowsow, partner i advokatfirmaet Schjødt, om hvilke krav dette stiller til norske forvaltningsselskaper, og forsøkte å knytte dette opp mot den kommende taksonomien som vil bli innført i EU og Norge.

I tillegg fortalte Janicke Scheele, leder for ansvarlige investeringer i DNB Asset Management, om hvordan de jobber med implementering av det nye regelverket og hvilke utfordringer de nå står overfor.

Foreleserne for dagen finner du her. For å få tilsendt presentasjoner, ta kontakt med Solveig@vff.no

Patrik Karlsson, ESMA

Andreas Lowsow, Schjødt

Janicke Scheele, DNB Asset Management

Opptak fra webinaret finner du under: