Ny undersøkelse: Rekordmange nye fondssparere i år

Aldri før har andelen nordmenn som sparer i fond vært høyere enn i 2021. Kvinner og aldersgruppen under 40 år står for den største økningen.

Hele 46 prosent av befolkningen har nå penger plassert i aksjefond, viser en ny undersøkelse gjennomført av Opinion for Verdipapirfondenes forening (VFF). Det tilsvarer omtrent 2 millioner nordmenn over 18 år.

Det er en økning på 6 prosentpoeng fra året før og er den høyeste andelen som er målt i den årlige undersøkelsen siden starten i 2001.

– Vi har sett positive nettotegningstall blant personkundene måned for måned siden mars 2020. Med undersøkelsen fra Opinion får vi bekreftet den store økningen i antall fondssparere, sier Bernt S. Zakariassen, administrerende direktør i VFF.


Kilde: Opinion for VFF

Flere nykommere

12 prosent av dem som har penger plassert i aksjefond svarer at de har hatt pengene plassert i under ett år.

– Det kan være ulike årsaker til at flere sparer i fond, men noe skyldes nok at mange har hatt penger å sette til side under koronapandemien som de ellers ville brukt på reiser, restaurantbesøk og annet forbruk. I tillegg har lav rente på alternative plasseringer og god utvikling på aksjemarkedet gjort fondssparing attraktivt, sier Zakariassen.

Unge øker mest

Det er de i aldergruppen 18-30 år og 30-39 år som har hatt den største økningen det siste året. Andelen fondssparere i aldergruppen 30-39 år har økt fra 36 prosent i 2020 til hele 54 prosent i år.

Kilde: Opinion for VFF

Kvinner øker mer enn menn

Det er fortsatt menn som er i flertall når det kommer til fondssparing, men kvinnene tar innpå. Det siste året har andelen kvinner økt mer enn menn. 50 prosent av menn svarer at de har penger plassert i fond, mot 42 prosent kvinner.

41 prosent sparer over 2000 kr

De fleste som sparer fast i aksjefond setter inn mellom 2000-5000 kroner per måned (29 prosent). 27 prosent sparer mellom 1000-1999 kroner mens 17 prosent sparer mellom 500-999 kroner. 13 prosent svarer at de sparer over 5000 kroner i måneden.


Lot seg ikke skremme av korona

Et klart flertall av respondentene svarer at de ikke er bekymret for den langsiktige fondssparingen sin som følge av koronapandemien. 79 prosent svarer nei, 12 prosent ja, og 9 prosent "vet ikke".

Last ned hele undersøkelsen her.

Om undersøkelsen: Gjennomført av Opinion for VFF via webpanel i mai 2021 blant 1007 respondenter. Landsrepresentativt utvalg over 18 år.

Portrett av Bernt S. Zakariassen

Bernt S. Zakariassen

Administrerende direktør

bernt.zakariassen@vff.no

Mobil: 93419265

Pressefoto til nedlasting

Portrett av Ida Aamodt-Hansen

Ida Aamodt-Hansen

Kommunikasjonsrådgiver

ida.aamodt-hansen@vff.no

Mobil: 97185388