Har opprettet over en million aksjesparekontoer

Det ble opprettet om lag 65 000 nye aksjesparekontoer i andre halvår 2021. For første gang har det totale antallet ASK-kontoer passert 1 million.

Det har vært en kraftig økning i andelen nordmenn som har startet fondssparing det siste året. Dette gjenspeiles også i antall aksjesparekontoer.

Fersk statistikk fra Verdipapirfondenes forening (VFF) viser at det ble åpnet 64 814 nye aksjesparekontoer i løpet av andre halvår i fjor, til en total på 1 058 213.

Totalt er det nå plassert 218 milliarder kroner på norske aksjesparekontoer. Det er en økning i forvaltningskapitalen på 28,8 milliarder fra utgangen av juni til nyttår 2021. I tillegg kommer plasseringer i enkeltaksjer, som ikke er inkludert i disse tallene.

Plasseringene på aksjesparekonto utgjør nå 81 prosent av personkunders forvaltningskapital i aksjefond.

Bytt fond uten å betale skatt

Aksjesparekonto er ikke et spareprodukt, men en skatteordning for sparing i aksjer og aksjefond. Formålet med aksjesparekonto er å gjøre det enklere og gunstigere for privatpersoner å spare i aksjer og aksjefond.

Hovedfordelen med aksjesparekonto, er at du kan selge og bytte aksjer og aksjefond innenfor ordningen uten at det utløser gevinstskatt. Skatten betales først når du tar midler ut av kontoen.

Du kan lese mer om hvordan aksjesparekonto fungerer her.

Tabellen under viser antall aksjesparekontoer og total forvaltningskapital, fordelt på selskap.

Kilde: VFF

Kontaktpersoner:

Portrett av Bernt S. Zakariassen

Bernt S. Zakariassen

Administrerende direktør

bernt.zakariassen@vff.no

Mobil: 93419265

Pressefoto til nedlasting

Portrett av Ida Aamodt-Hansen

Ida Aamodt-Hansen

Kommunikasjonsrådgiver

ida.aamodt-hansen@vff.no

Mobil: 97185388