Høy nettotegning i aksjefond i januar

Norske personkunder kjøpte verdipapirfond for 3,5 milliarder kroner netto i januar. Det kjøpes fortsatt mest aksjefond.

Det nye året fortsatte slik det forrige sluttet, med høy nettotegning i verdipapirfond. Det viser den månedlige markedsstatistikken fra Verdipapirfondenes forening (VFF).

Av personkundenes nettotegning på 3,5 milliarder i januar, ble 1,6 milliarder tegnet i aksjefond, 0,5 milliarder i kombinasjonsfond og 1,5 milliarder i ulike typer rentefond.

Forvaltningskapitalen falt i samme periode med 13,7 milliarder kroner. Dette skyldes turbulensen på verdens aksjemarkeder i januar. Norske personkunder har nå en total forvaltningskapital i norske verdipapirfond på 369 milliarder kroner.

I tillegg ble det nettotegnet pensjonsmidler med fondsvalg* for 6,9 milliarder kroner. Det innebærer blant annet innskuddspensjonsmidler og individuell pensjonssparing (IPS). Forvaltningskapitalen i denne kategorien er på 321 milliarder kroner.

«Proffene» kjøpte aksjefond

De institusjonelle kundene**, som pensjonskasser, kommuner, forsikringsselskap og aksjeselskap nettotegnet verdipapirfond for 5,3 milliarder kroner i januar. De tegnet aksje- og kombinasjonsfond for om lag 5 milliarder, men nettosolgte rentefond for om lag 0,3 milliarder kroner.

Utenlandske kunder nettotegnet norske verdipapirfond for 28 millioner kroner i januar.

Total nettotegning på 15,7 mrd.

Totalt for alle kundegrupper ble det i januar nettotegnet verdipapirfond for 15,7 milliarder kroner. Av dette ble 9,7 milliarder satt i aksjefond, 0,5 milliarder i kombinasjonsfond og 5 milliarder gikk inn i ulike typer rentefond.

Den totale forvaltningskapitalen i norske verdipapirfond er nå på 1752 milliarder kroner, en nedgang på 3,15 prosent fra desember.

Hele statistikken for januar

*«Pensjonsmidler med fondsvalg» viser aktiviteten fra kunders plasseringer via livsforsikringsmidler med fondsvalg, innskuddspensjon direkte i fondsforvaltningsselskap og individuell pensjonssparing (IPS).

**Norske institusjonelle kunder er definert som norske kunder som ikke er registrert med personnummer. Typisk er dette forsikringsselskap, pensjonskasser, kommuner, stiftelser eller aksjeselskap.

Kontaktpersoner:

Portrett av Bernt S. Zakariassen

Bernt S. Zakariassen

Administrerende direktør

bernt.zakariassen@vff.no

Mobil: 934 19 265

Pressefoto til nedlasting

Portrett av Ida Aamodt-Hansen

Ida Aamodt-Hansen

Kommunikasjonsrådgiver

ida.aamodt-hansen@vff.no

Mobil: 971 85 388