Kjøpte aksjefond for 4,6 milliarder i mars

Til tross for usikre tider i aksjemarkedet kjøpte norske personkunder mer aksjefond enn de solgte i mars. Totalen for alle typer fond samlet endte likevel i minus.

Krigen i Ukraina med påfølgende usikkerhet har påvirket stemningen på verdens børser i mars. Likevel nettokjøpte norske fondskunder aksjefond for 4,6 milliarder kroner i løpet av måneden. Det viser den månedlige markedsstatistikken fra Verdipapirfondenes forening (VFF).

Norske personkunder nettosolgte verdipapirfond for om lag en halv milliard kroner i mars. Av dette ble det nettokjøpt aksjefond for 0,06 milliarder og nettosolgt rentefond for 0,2 milliarder kroner.

Forvaltningskapitalen til personkundene er nå på 365 milliarder kroner en økning på 1,4 prosent den siste måneden.

I tillegg ble det nettokjøpt pensjonsmidler med fondsvalg* for 1,6 milliarder kroner i mars. Dette består blant annet av innskuddspensjonsmidler og individuell pensjonssparing (IPS). Det ble nettokjøpt aksjefond for 2 milliarder og nettosolgt rentefond for en halv milliard.

Proffene kjøpte aksjefond

De institusjonelle kundene** som pensjonskasser, kommuner, forsikringsselskap og aksjeselskap nettosolgte verdipapirfond for om lag 5 milliarder kroner i mars.
Av dette ble 2 milliarder kroner kjøpt i aksje- og kombinasjonsfond, mens det ble nettosolgt ulike typer rentefond for 6,7 milliarder kroner.

Utenlandske kunder solgte norske verdipapirfond for 0,3 milliarder kroner netto forrige måned. Hittil i år har utenlandske kunder nettosolgt andeler for 0,8 milliarder kroner i norske verdipapirfond.

Totalt nettosalg på 4,2 mrd.

Ser vi på alle kundegrupper samlet, ble det nettosolgt verdipapirfond for 4,2 milliarder kroner i mars. Det ble nettokjøpt aksjefond for 4,6 milliarder og nettosolgt rentefond for 8,1 milliarder kroner.

Så langt i år er det kjøpt verdipapirfondsandeler for 14,2 milliarder kroner netto. Den totale forvaltningskapitalen i norske verdipapirfond er nå på 1.728 milliarder kroner, en nedgang på 81 milliarder, eller 4,5 prosent fra starten av året.


Hele statistikken for mars | Hittil i år

*«Pensjonsmidler med fondsvalg» viser aktiviteten fra kunders plasseringer via livsforsikringsmidler med fondsvalg, innskuddspensjon direkte i fondsforvaltningsselskap og individuell pensjonssparing (IPS).

**Norske institusjonelle kunder er definert som norske kunder som ikke er registrert med personnummer. Typisk er dette forsikringsselskap, pensjonskasser, kommuner, stiftelser eller aksjeselskap.

Kontaktpersoner:

Portrett av Bernt S. Zakariassen

Bernt S. Zakariassen

Administrerende direktør

bernt.zakariassen@vff.no

Mobil: 934 19 265

Pressefoto til nedlasting

Portrett av Ida Aamodt-Hansen

Ida Aamodt-Hansen

Kommunikasjonsrådgiver

ida.aamodt-hansen@vff.no

Mobil: 97185388