Norske personkunder forholder seg rolig i urolige tider

I oktober ble det nettokjøpt verdipapirfond for 0,4 milliarder. Forvaltningskapitalen steg med 1,64 prosent til 1 626 milliarder kroner.

Etter en periode med et urolig børsmarked og betydelig fall i aksjekursene ser vi at norske personkunder forholder seg relativt rolig. Det viser den månedlige markedsstatistikken fra Verdipapirfondenes forening (VFF).

Personkundene kjøpe rentefond

Norske personkunder nettosolgte aksje- og kombinasjonsfond for 1,8 milliarder i oktober – en halvering fra måneden før. Det ble nettokjøpt ulike rentefond for 2,3 milliarder kroner. Totalt nettokjøpte norske personkunder verdipapirfond for 0,5 milliarder kroner i oktober. Forvaltningskapitalen til norske personkunder er nå på 338 milliarder kroner, en økning på 2,2 prosent den siste måneden.
I tillegg ble det nettokjøpt pensjonsmidler med fondsvalg* for 0,6 milliarder kroner i oktober. Denne kategorien består av blant annet innskuddspensjon direkte i fondsforvaltningsselskaper og individuell pensjonssparing (IPS).

10 % reduksjon i forvaltningskapitalen hittil i år

Så langt i år er det nettosolgt verdipapirfond for 11,8 milliarder kroner. Den totale forvaltningskapitalen i norske verdipapirfond er nå på 1 626 milliarder kroner, en nedgang på om lag 182 milliarder kroner, eller 10 prosent fra starten av året.

Tabellen under viser utviklingen i forvaltningskapitalen i det norske verdipapirfondmarkedet siden 2003. Nedgangen i den totale forvaltningskapitalen hittil i år er betydelig, men ligger fortsatt på et høyt nivå sammenlignet med tidligere år.
– Det norske verdipapirfondsmarkedet har i en årrekke opplevd en formidabel vekst – både med tanke på kursutvikling, men også i form av nettotegning. 2021 var et meget godt år på verdens børser. Til tross for at vi ser et fall i markedet nå tilsier all historikk at markedet etter hvert vil justere seg tilbake. Dette ser det ut til at norske fondssparere har forstått – de forholder seg i alle fall relativt rolig i en urolig tid, sier Bernt S. Zakariassen, administrerende direktør i VFF.

Forvaltningskapitalens utvikling 2003 - 2022 (oktober)

Utlendingene kjøpte

Utenlandske kunder nettokjøpte norske verdipapirfond i oktober for 0,1 milliarder kroner. Av dette ble 0,27 milliarder plassert i aksje- og kombinasjonsfond mens 0,2 milliarder gikk ut av rentefond.


Institusjonskundene** nettosolgt verdipapirfond for 0,8 milliarder kroner forrige måned. Av dette nettosolgte de aksje- og kombinasjonsfond for 0,4 milliarder kroner og rentefond for 0,3 milliarder kroner.

*Pensjonsmidler med fondsvalg» viser aktiviteten fra kunders plasseringer via livsforsikringsmidler med fondsvalg, innskuddspensjon direkte i fondsforvaltningsselskap og individuell pensjonssparing (IPS).

**Norske institusjonelle kunder er definert som norske kunder som ikke er registrert med personnummer. Typisk er dette forsikringsselskap, pensjonskasser, kommuner, stiftelser eller aksjeselskap.

Portrett av Bernt S. Zakariassen

Bernt S. Zakariassen

Administrerende direktør

bernt.zakariassen@vff.no

Mobil: 934 19 265

Portrett av Solveig Sønnervik

Solveig Sønnervik

Kommunikasjonsrådgiver

solveig@vff.no

Mobil: 450 12 248