Ny undersøkelse: Rekordhøy andel nordmenn som har penger plassert i aksjefond

Aldri før har andelen nordmenn som sparer i fond vært høyere enn i 2022. Kraftig økning også blant dem med lavere person- og husholdningsinntekt.

Hele 48 prosent av befolkningen har nå penger plassert i aksjefond, viser en ny undersøkelse gjennomført av Opinion for Verdipapirfondenes forening (VFF). Det er en økning på 2 prosentpoeng fra året før og er den høyeste andelen som er målt siden starten av de årlige undersøkelsene i 2001.

De siste årene har vi sett en betydelig vekst i andelen av befolkningen som har plassert penger i aksjefond. Andelen stiger selv etter fjorårets markante økning. Med tanke på at vi har opplevd en økende uro i markedene den siste tiden er resultatet fra årets undersøkelse overraskende, sier Bernt S. Zakariassen, administrerende direktør i VFF.

Flere med lavere inntekt sparer i aksjefond
Stadig flere med lavere person- og husholdningsinntekt har penger plassert i aksjefond. 41 prosent av de som har en personinntekt på under 100 000 kroner opplyser at de har plassert penger i aksjefond, det er en økning fra 28 prosent året før. Det er den høyeste andelen som er målt siden starten av undersøkelsen. 32 prosent av de som har en samlet husholdningsinntekt på under 300 000 kroner har plassert penger i aksjefond, som er en økning fra 27 prosent året før.
Det er interessant å merke seg at stadig flere med lavere person- og husholdningsinntekt har penger plassert i aksjefond. En forklaring er trolig at yngre mennesker på starten av sin yrkeskarriere i større grad enn tidligere sparer i aksjefond. I tillegg er det nok også et uttrykk for at den private sparingen generelt økte under koronapandemien, sier Zakariassen.

Signifikant flere har månedlig spareavtale
Signifikant flere har månedlig spareavtale i 2022 (57 %), mot 50 prosent i 2021. Aldersgruppene med den høyeste andelen månedlig spareavtale finner vi i gruppen 40-49 år, der 74 % av dem som sparer i aksjefond har månedlig spareavtale, mot 57 % i totalutvalget. Signifikant flere menn enn kvinner sparer når de har ekstra penger og når de mener tidspunktet for sparing i aksjefond er gunstig.

Undersøkelsen viser at de fleste har organisert sin langsiktige sparing i aksjefond gjennom månedlig spareavtaler. Dette er den desidert beste formen for langsiktig sparing. Investeringene spres over tid, man unngår å overinvestere når optimismen er stor eller underinvestere når pessimismen råder. Jevn sparing er den beste oppskriften for å kunne oppnå realavkastning over tid, sier Zakariassen.

Om undersøkelsen: Gjennomført av Opinion for VFF via webpanel i mai 2021 blant 1007 respondenter. Landsrepresentativt utvalg over 18 år.

Portrett av Bernt S. Zakariassen

Bernt S. Zakariassen

Administrerende direktør

bernt.zakariassen@vff.no

Mobil: 93419265

Portrett av Solveig S-K Sønnervik

Solveig S-K Sønnervik

Kommunikasjonsrådgiver

solveig.sonnervik@vff.no

Mobil: 45012248