Positivt nettokjøp av verdipapirfond i juli

Fondssparerne vendte tilbake i feriemåneden. I juli ble det nettokjøpt verdipapirfond for 6,1 milliarder kroner. Norske personkunder sto for om lag 1 milliard.

Etter to måneder med nettosalg, endte juli opp med nettokjøp av verdipapirfond. Norske personkunder nettokjøpte verdipapirfond for 1 milliard kroner. Av dette ble 0,5 milliarder kroner plassert i aksjefond og om lag 0,4 milliarder plassert i ulike typer rentefond. Det viser den månedlige markedsstatistikken fra Verdipapirfondenes forening (VFF).


Personkundenes totale forvaltningskapital i verdipapirfond beløp seg til 355 milliarder kroner ved utgangen av juli. Dette er en økning på 15,3 milliarder sammenlignet med utgangen av juni, og skyldes i all hovedsak kursutviklingen i verdipapirmarkedene som fondene investerer i.

I tillegg ble det nettokjøpt pensjonsmidler med fondsvalg* for 2,4 milliarder kroner i juli. Det omfatter blant annet innskuddspensjonsordninger og individuell pensjonssparing (IPS).


Proffene kjøpte rentefond
De institusjonelle kundene**, som forsikringsselskap, pensjonskasser og kommuner, nettokjøpte verdipapirfond for om lag 2 milliard kroner i juli. Det aller meste av dette, 1,9 milliarder, ble plassert i ulike typer rentefond.


Utenlandske kunder nettokjøpte norske verdipapirfond for 0,7 milliarder kroner i løpet av måneden.


Totalt nettokjøp på 6,1 mrd.
Totalt ble det nettokjøpt norske verdipapirfond for 6,1 milliarder kroner i juli. Litt under 0,5 milliarder kroner ble plassert i aksje- og kombinasjonsfond og 5,6 milliarder ble plassert i rentefond. Den totale forvaltningskapitalen økte i juli med 3,9 prosent til 1.682 milliarder kroner.


Hittil i år har det blitt nettosolgt norske verdipapirfond for 8,2 milliarder kroner. Forvaltningskapitalen er 126 milliarder kroner lavere enn ved inngangen til året.


Hele statistikken for juli | Statistikk hittil i år

*«Pensjonsmidler med fondsvalg» viser aktiviteten fra kunders plasseringer via livsforsikringsmidler med fondsvalg, innskuddspensjon direkte i fondsforvaltningsselskap og individuell pensjonssparing (IPS).

**Norske institusjonelle kunder er definert som norske kunder som ikke er registrert med personnummer. Typisk er dette forsikringsselskap, pensjonskasser, kommuner, stiftelser eller aksjeselskap.

Portrett av Bernt S. Zakariassen

Bernt S. Zakariassen

Administrerende direktør

bernt.zakariassen@vff.no

Mobil: 934 19 265

Portrett av Solveig Smith-Kielland Sønnervik

Solveig Smith-Kielland Sønnervik

Kommunikasjonsrådgiver

solveig@vff.no

Mobil: 450 12 248