Complianceseminar 2023

Verdipapirfondenes forening (VFF) inviterer til heldagsseminar om compliance og operasjonell risiko torsdag 2. november 2023.

Seminaret vil gi deltakerne en oppdatering på relevant regelverk, og er en god møteplass for alle som arbeider med compliance i verdipapirfondsbransjen. Seminaret blir avholdt i Nordeas lokaler på Majorstuen, der det rundes av med en middag hvor deltakerne kan dele erfaringer og bli bedre kjent.

På programmet står blant annet:

  • Bruk av kunstig intelligens i finansnæringen
  • Etterlevelse av morgendagens regulatoriske IKT-krav og compliance sin rolle når DORA inntreffer
  • Nytt fra Finanstilsynet
  • Bærekraft - siste nytt om regelverk og håndtering av risiko for grønnvasking
  • Praktisk om utelukkelse av selskaper fra porteføljen
  • Hva er i vente fra EU
Tid: Torsdag 2. november 2023 kl. 10.00-16.45 med påfølgende middag
Sted: Nordeas lokaler på Majorstuen (Essendropsgate 7, Oslo)
Pris: 3000,- + mva. for medlemmer, 5000,- + mva. for ikke-medlemmer
Påmelding: Stengt


Vel møtt!