Høy nettotegning i rentefond i januar

Norske personkunder kjøpte verdipapirfond for 2,3 milliarder kroner netto i januar. Totalt ble det nettokjøpt verdipapirfond for 18,7 milliarder kroner i januar.

Interessen for verdipapirfond er stor inn i det nye året, til tross for høy prisvekst og økt økonomisk usikkerhet. Det viser den månedlige statistikken fra Verdipapirfondenes forening (VFF).
- Etter å ha lagt bak oss et turbulent år har vi vært spente på å se om den positive trenden vi så på slutten av 2022 ville fortsette, noe tallene fra årets første måned tyder på, sier Bernt S. Zakariassen, administrerende direktør i VFF.

Norske personkunder nettokjøpte for totalt 2,3 milliarder

Av personkundenes nettotegning på 2,3 milliarder i januar, ble 1,7 milliarder tegnet i rentefond og 0,6 milliarder i aksjefond.

Norske personkunder har nå en total forvaltningskapital i norske verdipapirfond på 365 milliarder kroner, som er en økning på 19,8 milliarder, eller 5,8 prosent fra forrige måned.

I tillegg ble det nettotegnet pensjonsmidler med fondsvalg* for 2,8 milliarder kroner. Det innebærer blant annet innskuddspensjonsmidler og individuell pensjonssparing (IPS). Forvaltningskapitalen i denne kategorien er på 336 milliarder kroner.

"Proffene" nettotegnet rentefond

De institusjonelle kundene**, som pensjonskasser, kommuner, forsikringsselskap og aksjeselskap nettokjøpte verdipapirfond for 12,9 milliarder kroner i januar. Det ble nettokjøpt rentefond for 9,1 milliarder kroner og aksjefond for 3,9 milliarder.

Utenlandske kunder nettotegnet norske verdipapirfond for 0,7 milliarder kroner i januar.

Total nettotegning på 18,7 milliarder

Totalt for alle kundegrupper ble det i januar nettotegnet verdipapirfond for 18,7 milliarder kroner. Av dette ble 14 milliarder plassert i rentefond, hvorav 5,5 milliarder var reinvestering av utbetalt utbytte. I tillegg ble det nettotegnet aksjefond for 4,8 milliarder kroner.

Den totale forvaltningskapitalen i norske verdipapirfond er nå på 1.752 milliarder kroner, en økning på 106 milliarder, eller 6,4 prosent fra desember.

*«Pensjonsmidler med fondsvalg» viser aktiviteten fra kunders plasseringer via livsforsikringsmidler med fondsvalg, innskuddspensjon direkte i fondsforvaltningsselskap og individuell pensjonssparing (IPS).

**Norske institusjonelle kunder er definert som norske kunder som ikke er registrert med personnummer. Typisk er dette forsikringsselskap, pensjonskasser, kommuner, stiftelser eller aksjeselskap.

Portrett av Bernt S. Zakariassen

Bernt S. Zakariassen

Administrerende direktør

bernt.zakariassen@vff.no

Mobil: 934 19 265

Pressefoto til nedlasting

Portrett av Solveig S-K Sønnervik

Solveig S-K Sønnervik

Kommunikasjonsrådgiver

Mobil: 450 12 248