Rolig måned for norske fondsparere

Mai ble en rolig måned for norske fondsparere. Norske personkunder nettotegnet for 0,6 milliarder. Totalt ble det nettosolgt verdipapirfond for 4,2 milliarder kroner i mai.


Så langt i år har det vært relativt små bevegelser og lite dramatikk i norske verdipapirfond, mai er ikke noe unntak viser den månedlige markedsstatistikken fra Verdipapirfondenes forening (VFF).

Norske personkunder nettotegnet verdipapirfond for 0,6 milliarder kroner i mai. Av dette ble 0,7 milliarder plassert i aksjefond, mens det ble nettosolgt ulike typer rentefond for -0,1 milliarder kroner.

Personkundenes forvaltningskapital i norske verdipapirfond var 407 milliarder kroner ved utgangen av mai. Det er en økning på 6,6 milliarder kroner eller 1,62 prosent fra forrige måned.

Plasserte i rentefond
I mai ble det nettotegnet pensjonsmidler med fondsvalg* for 3 milliarder kroner. Av dette ble 2,4 milliarder ble tegnet i rentefond, mens det ble tegnet aksjefond for 0,7 milliarder kroner.

Proffene nettosolgte norske verdipapirfond
De institusjonelle kundene, det vil si kommuner, pensjonskasser, forsikringsselskaper etc., nettosolgte verdipapirfond for 8,1 milliarder kroner i mai. Det ble nettosolgt aksjefond for 3,6 milliarder kroner og nettosolgt rentefond for 3,6 milliarder. Dette gir en svak nedgang i institusjonelle kunders forvaltningskapital med 1,4 milliarder, eller 0,15 prosent.

Utenlandske kunder nettokjøpte norske verdipapirfond for 0,4 milliarder i mai.

Økning i den totale forvaltningskapitalen
Totalt for alle kundegrupper endte mai med en negativ nettotegning på 4,2 milliarder kroner. Av dette ble 1,7 milliarder kroner tatt ut av aksjefond, mens det ble nettosolgt ulike typer rentefond for 1,4 milliarder.

Forvaltningskapitalen i norske verdipapirfond økte likevel med 12,6 milliarder kroner i løpet av mai. Den totale forvaltningskapitalen er nå på 1 848 milliarder kroner, en økning på 0,7 prosent fra april. Så langt i år har den totale forvaltningskapitalen i norske verdipapirfond økt med 202 milliarder, eller 12,3 prosent.

*«Pensjonsmidler med fondsvalg» viser aktiviteten fra kunders plasseringer via livsforsikringsmidler med fondsvalg, innskuddspensjon direkte i fondsforvaltningsselskap og individuell pensjonssparing (IPS).

Portrett av Christian Henriksen

Christian Henriksen

Direktør

christian.henriksen@vff.no

Mobil: 922 91 888