Svakt nettosalg for norske personkunder i mars

Det ble nettosolgt verdipapir for 10,5 milliarder kroner i mars. Personkunder nettosolgte for 0,7 milliarder.

Etter at nettotegningen i norske verdipapirfond har vært positiv hver måned siden september i fjor, endte nettotegningen i mars med negativt fortegn, viser den månedlige markedsstatistikken fra Verdipapirfondenes forening (VFF).

Norske personkunder forholder seg rolig

Norske personkunder nettosolgte verdipapirfond for 0,7 milliard kroner i mars. Av dette ble det nettosolgt aksjefond for 0,2 milliarder og rente- og kombinasjonsfond for 0,4 milliarder kroner.

Forvaltningskapitalen til personkundene er nå på 385 milliarder kroner, en økning på om lag 11 prosent fra starten av året.

I tillegg ble det nettosolgt pensjonsmidler med fondsvalg* for 0,9 milliarder kroner i mars. Dette består blant annet av innskuddspensjonsmidler og individuell pensjonssparing (IPS).
Til tross for urolige tider holder norske personkunder seg i ro. Det er ingen store bevegelser og lite dramatikk i tallene vi ser denne måneden, sier direktør i verdipapirfondenes forening, Christian Henriksen. Nettosalget vi ser ligger først og fremst i rentefond fra norske institusjonskunder. Dette er en type tilpasninger som gjøres relativt ofte av store institusjoner. Det er desto mer gledelig å se at norske personkunder forholder seg rolige i usikre perioder, avslutter Henriksen.

Proffene kjøpte aksjefond

De institusjonelle kundene** som pensjonskasser, kommuner, forsikringsselskap og aksjeselskap nettosolgte verdipapirfond for 9,3 milliarder kroner i mars.

Av dette ble 0,9 milliarder kroner solgt i aksje- og kombinasjonsfond, mens det ble nettosolgt ulike typer rentefond for 7,9 milliarder kroner.

Utenlandske kunder nettokjøpte norske verdipapirfond for 0,4 milliarder kroner netto forrige måned. Hittil i år har utenlandske kunder nettokjøpt andeler for 1,9 milliarder kroner i norske verdipapirfond.

Totalt nettosalg på 10,5 mrd.

Ser vi på alle kundegrupper samlet, ble det nettosolgt verdipapirfond for 10,5 milliarder kroner i mars. Det ble nettosolgt aksjefond for 2,5 milliarder og nettosolgt rentefond for 7 milliarder kroner.

Så langt i år er det kjøpt verdipapirfondsandeler for 12,5 milliarder kroner netto. Den totale forvaltningskapitalen i norske verdipapirfond er nå på 1.782 milliarder kroner, en økning på 135 milliarder, eller 8,2 prosent fra starten av året.

*«Pensjonsmidler med fondsvalg» viser aktiviteten fra kunders plasseringer via livsforsikringsmidler med fondsvalg, innskuddspensjon direkte i fondsforvaltningsselskap og individuell pensjonssparing (IPS).

**Norske institusjonelle kunder er definert som norske kunder som ikke er registrert med personnummer. Typisk er dette forsikringsselskap, pensjonskasser, kommuner, stiftelser eller aksjeselskap.

Portrett av Christian Henriksen

Christian Henriksen

Direktør

christian.henriksen@vff.no

Mobil: 922 91 888

Portrett av Solveig Sønnervik

Solveig Sønnervik

Kommunikasjonsrådgiver

solveig@vff.no

Mobil: 450 12 248