Når skal du IKKE spare i fond?

Det er ikke alltid du skal velge å spare i fond. I enkelte situasjoner bør du prioritere annerledes. Her er noen eksempler.

  1. Et verdipapirfond er en kollektiv investeringsportefølje, der mange aktører har gått sammen om å plassere sine midler i verdipapirmarkedet, og der forvaltningen og ulike administrative forhold utføres av et forvaltningsselskap. Forvaltning av verdipapirfond er underlagt konsesjon og tilsyn av Finanstilsynet.

  2. Risiko betyr ganske enkelt at det knytter seg usikkerhet til det forventede utfallet av en fremtidig hendelse. Det finnes ulike typer risiko. Se egen omtale av bransjerisiko, forvalterrisiko, kredittrisiko, likviditetsrisiko, markedsrisiko, renterisiko, selskapsrisiko og valutarisiko.

Du har ingen penger til overs som kan spares

Uavhengig av årsaken til trang økonomi så kan sparing være en vei ut av den på sikt. Det krever imidlertid at du forsaker noe i dag, for å ha mer å rutte med i morgen.

For noen er det ingenting igjen å forsake. Da blir sparing en umulighet. Hvis dette gjelder deg bør dine ressurser i første omgang brukes på å lete etter muligheter til økt inntekt eller reduserte kostnader. Så får sparing eventuelt settes på dagsorden ved en senere anledning.

Du vil overhodet ikke ta noe risiko6652a9a695054 med sparepengene dine

Sannsynligheten for å tape alt i et verdipapirfond6652a9a694f68 er mikroskopisk, men ikke null. Hvis bevisstheten om at sparepengene dine kan falle i verdi ødelegger nattesøvnen din bør du vurdere andre sparealternativer. Men vær oppmerksom på at ingen sparing er totalt risikofri.

Det nærmeste du kommer risikofri sparing i Norge i dag er bankinnskudd. I norske banker er dine innskudd garantert opp til 2 millioner kroner. Dessverre innebærer selv bankinnskudd med innskuddsgaranti en risiko for at pengene dine blir mindre verdt over tid grunnet inflasjon og skatt. Likevel er banksparing tryggere enn å ha pengene i madrassen, hvor du ikke en gang har risikofri rente til å beskytte deg mot inflasjonen og er utsatt for innbruddsrisiko og brannfare.

Du vil bli styrtrik i en fei

Sparing i verdipapirfond egner seg best som grunnstamme i en gjennomtenkt sparestrategi, hvor du bygger økonomisk trygghet og handlefrihet gjennom systematisk sparing over tid med en fornuftig spredning av risiko.

Verdipapirfond som spareprodukt er ikke konstruert med tanke på kortsiktige og vågale veddemål i verdipapirmarkedene. Spekulasjon og sparing er to forskjellige ting. Verdipapirmarkedene åpner for begge deler, men verdipapirfond er tilrettelagt for sparing.

  1. Et verdipapirfond er en kollektiv investeringsportefølje, der mange aktører har gått sammen om å plassere sine midler i verdipapirmarkedet, og der forvaltningen og ulike administrative forhold utføres av et forvaltningsselskap. Forvaltning av verdipapirfond er underlagt konsesjon og tilsyn av Finanstilsynet.

  2. Risiko betyr ganske enkelt at det knytter seg usikkerhet til det forventede utfallet av en fremtidig hendelse. Det finnes ulike typer risiko. Se egen omtale av bransjerisiko, forvalterrisiko, kredittrisiko, likviditetsrisiko, markedsrisiko, renterisiko, selskapsrisiko og valutarisiko.

Les mer om kjøp og salg av fond

Hvordan spare i fond