Å utvikle et norsk kapitalforvaltningsmiljø

Finansdepartementet har ingen grunn til å tvile på at Verdipapirfondenes forening er interessert i en dialog om rammebetingelsene for norsk fondsforvaltning, slik statssekretær Bjørn Arild Gram antyder at han gjør i et innlegg i DN 21. mai. Tvert imot.

I mitt innlegg 9. mai, som han kommenterer, forsøkte jeg å dokumentere at Finansdepartementet historisk ikke har vært opptatt av å legge til rette for utvikling av et norsk kapitalforvaltningsmiljø. Resultatet er at:

Enkelte norske aktører allerede har "flagget ut" en del av sin virksomhet, og flere andre vurderer å gjøre det samme.

Nye produkter etableres med juridiske strukturer som gjør at de faller utenfor myndighetenes regulering, med tilhørende fravær av formell investorbeskyttelse.

I innlegget nevnte jeg også at statssekretær Gram har gitt oss nye og positive signaler. Vi har svart med å peke ut de saksområder som vi mener det er viktigst at departementet prioriterer. Syretesten er ikke dialogen i seg selv, men de faktiske resultater som kommer ut av denne. I en dialog må det dessuten være lov til både å tilkjennegi kritikk og eventuell uenighet med departementet. Full åpenhet er et gode. Det lever vi også etter i fondsbransjen, der blant annet investeringsresultater gjøres kjent for offentligheten på daglig basis.

Av administrerende direktør Lasse Ruud i Verdipapirfondenes forening.

Relaterte saker

Gode rammebetingelser for fondsbransjen

Administrerende direktør Lasse Ruud i Verdipapirfondenes forening reiser i et innlegg i DN 9. mai spørsmål ved Finansdepartementets arbeid på finansmarkedsområdet. Det er det ikke grunn til. Departementets arbeid med hensiktsmessige og velutviklede regelverk på finansmarkedsområdet har vært meget omfattende de senere år.

Les mer

Å utvikle et norsk kapitalforvaltningsmiljø

Finansdepartementet har ingen grunn til å tvile på at Verdipapirfondenes forening er interessert i en dialog om rammebetingelsene for norsk fondsforvaltning, slik statssekretær Bjørn Arild Gram antyder at han gjør i et innlegg i DN 21. mai. Tvert imot.

Les mer