De mest populære fondsgruppene i 2009

De store profesjonelle investorene og mannen i gata var forbausende samstemte i sine fondsvalg i 2009, viser en analyse fra Verdipapirfondenes forening.

  • Begge kundegrupper benyttet anledningen til å investere mye i aksjefond i kjølvannet av de kraftige kursfallene.
  • Begge grupper hadde også en klar preferanse for norske og globale investeringsmandater.
  • Proffene plasserte i tillegg mye i rentefond, noe personkundene var tilbakeholdne med.

Administrerende direktør Lasse Ruud:
Hovedvekt på norske og globale aksjefond er en fornuftig fordeling av aksjesparingen for både private og institusjonelle investorer.

Norsk næringsliv utgjør kun promiller av det globale aksjemarkedet, men for oss nordmenn spiller det naturligvis en mye større rolle for velstandsnivået vårt. Skulle det norske aksjemarkedet gå svært godt i forhold til andre aksjemarkeder i fremtiden er det også ønskelig at sparepengene tar tilstrekkelig del i den veksten.

Samtidig bør vi ikke plassere for mye av sparepengene i Norge fordi det norske aksjemarkedet også kan komme til å gjøre det vesentlig dårligere enn andre aksjemarkeder. Aksjefond som investerer utenlands gir oss risikospredning på tvers av ulike bransjer og geografiske områder.