Rekordstore spareavtaler i 2012

Den gjennomsnittlige spareavtalen i aksje- og obligasjonsfond har aldri vært høyere enn i 2012.– Spareavtaler gir disiplinert og fornuftig sparing sier Lasse Ruud, administrerende direktør i Verdipapirfondenes forening.

Verdipapirfondenes forenings årlige spareavtaleundersøkelse 1) viser at det i 2012 er blitt noe færre spareavtaler, men at hver avtale er blitt større. I snitt sparer vi nå 708 kroner i måneden, opp fra 686 kroner i 2011. Dette tallet har aldri vært høyere.

En spareavtale er regelmessig sparing i verdipapirfond gjennom faste trekk fra en bankkonto, normalt månedlig. Totalt har norske privatpersoner nå 690.000 spareavtaler i aksje- og kombinasjonsfond. Siden hver person kan ha mer enn en spareavtale, er det anslagsvis 450.000 nordmenn som driver denne formen for sparing.

I 2012 sparer vi 5,9 milliarder gjennom spareavtaler i aksje- og kombinasjonsfond, marginalt mer enn i 2011, men marginalt mindre enn i toppåret 2007, da det var noe flere avtaler enn i 2012.

God spareform
Lasse Ruud, administrerende direktør i Verdipapirfondenes forening, mener enda flere burde satse på faste spareavtaler.

- Fast sparing i aksje- eller kombinasjonsfond reduserer faren for å overinvestere når optimismen i aksjemarkedet er stor, men minst like viktig er det at spareavtaler bidrar til at man ikke underinvesterer når pessimismen råder. Venter man med å investere til usikkerheten i markedet er blitt mindre, har kursene allerede steget og man går glipp av mye av aksjemarkedets langsiktige avkastning, sier Ruud.

- Spareavtaler vil sannsynligvis gi deg en høyere gjennomsnittlig avkastning enn om du forsøker å gjette på om børsen skal opp eller ned på kort sikt, legger han til.

Kvinnene ikke på banen
Årets undersøkelse viser også at det er store og økende forskjeller på menn og kvinner.

Ikke bare har flere menn spareavtaler enn kvinner har, men de sparer hele 77 prosent mer hver måned.

- Det er oppsiktsvekkende store kjønnsforskjeller i sparemønsteret, sier Ruud.

Siden 2006 har kvinner økt sitt månedlige sparebeløp med 7 prosent, mens menn har økt sparebeløpet med 17 prosent. I samme periode har prisveksten vært på 10 prosent. Reelt sett har kvinners sparebeløp dermed gått ned fra 2006 til 2012, mens menns beløp har gått noe opp.

Les hele undersøkelsen her