NM i aksjefondssparing: Rogalendingene fondsbanker resten av landet

Innbyggerne i oljefylket Rogaland topper fylkeslisten over hva nordmenn har i aksjefond, men det er innbyggerne i Kvænangen kommune i Troms som har mest penger i aksjefond.

Verdipapirfondenes forening (VFF) har gjennomført en undersøkelse over sparing i aksjefond per innbygger for alle norske fylker og kommuner ved utgangen av juni 2013.

Rogaland på topp, Hedmark på bunn
På toppen av fylkesoversikten troner Rogaland. I gjennomsnitt har rogalendingene 24.875 kroner i aksjefond, noe som er nesten dobbelt så mye som gjennomsnittet for Ola og Kari på landsbasis, som er på 12.613 kroner.

Til tross for at andreplassen går til hovedstadsfylket, ligger Oslo med 15.077 kroner per innbygger, langt bak vinnerfylket.

Fylkesoversikten viser at det er hedmarkingene som har minst i aksjefond, med 7.203 kroner per innbygger. På plassene over Hedmark finner vi to av de nordnorske fylkene hvor gjennomsnittlig aksjefondsplassering henholdsvis er 7.387 kroner per innbygger for Finnmark, og 7.613 kroner for Nordland.

Liten kommune har mest
Selv om de nordnorske fylkene kommer langt ned på fylkesoversikten, er det likevel en nordnorsk kommune som kommer øverst på kommunelisten. På topp kommer nemlig Kvænangen kommune i Troms. Her har innbyggerne i gjennomsnitt hele 55.812 kroner i aksjefond, noe som er mye mer enn kommunen andre plass, Skjåk i Oppland, hvor innbyggerne gjennomsnitt har aksjefond for 41.080 kroner.

Grunnen til at småkommunen Kvænangen i Troms troner øverst på listen er at noen få av innbyggerne i kommunen har store plasseringer i aksjefond. Da det bare bor rundt 1.300 personer i kommunen, blir gjennomsnittsbeløpet per innbygger høyt.

Vestlandsdominans
Ser vi på topp ti-listen blant kommunene, er det stort sett vestlandskommuner som dominerer, med unntak av Kvænangen og de to nabokommunene, Skjåk og Lom i Oppland. Syv av de ti kommunene øverst på listen er Rogalandskommuner, der det er kommunene Hjelmeland og Stavanger som har henholdsvis 40.321 kroner og 36.670 kroner i aksjefond per innbygger som kommer høyest opp.

Kommuner i toppen av Norge på bunn
Mens kommunen på toppen av listen har nesten 56.000 kroner i aksjefond per innbygger, har kommunene på bunnen bare et par tusenlapper per innbygger.

Blant kommunene på bunn av rangeringen er Nordlands- og Finnmarkskommuner høyt representert, og aller lengst ned kommer Kåfjord kommune i Troms med bare 2.125 kroner i aksjefond per innbygger. Rett over Kåfjord finner vi Gamvik kommune i Finnmark med et gjennomsnitt på 2.135 kroner.

Store forskjeller i landet
- Undersøkelsen viser at det er overraskende store regionale forskjeller i hvor mye penger nordmenn har i aksjefond. Det ser altså ut til å være store regionale forskjeller i hvor villige vi er til å leve med at sparepengene våre svinger i verdi for å oppnå høyere langsiktig avkastning. Hvor stor andel av sparepengene vi er villige til å utsette for risiko, for eksempel gjennom aksjefond, vil ha vesentlig betydning for hvor velstående vi kan regne med å bli på sikt (jfr. grafikk nedenfor), sier administrerende direktør i Verdipapirfondenes forening, Lasse Ruud.

Sammendrag:

  • Kvænangen på topp: Kvænangenkommune i Troms troner på toppen av kommunerangeringen med hele 55.812 kroner i aksjefond per innbygger.
  • Kåfjord i Troms på bunn: På bunn havner Kåfjordkommune i Troms der gjennomsnittlig plassering i aksjefond bare er 2.125 kroner.
  • Lavest aksjefondssparing i nord: Blant kommunene på bunn av rangeringen er kommunene i de tre nordligste fylkene høyt representert.
  • Høyest aksjefondssparing i vest: Blant de 10 kommunene som sparer mest i aksjefond er hele syv Rogalandskommuner.
  • Rogaland har mest: På fylkesoversikten er Rogaland på topp med 24.875 kroner i aksjefond per innbygger, nesten dobbelt så mye som nummer to på listen, Oslo, som har 15.077 kroner per innbygger.
  • Hedmarkinger på jumboplass: På fylkesoversikten er Hedmark på bunn med bare 7.203 kroner i aksjefond per innbygger.


Kontaktpersoner:
Administrerende direktør Lasse Ruud, lasse.ruud@vff.no Tlf: 908 99 316
Kommunikasjonsrådgiver Caroline Sesvold Tørring, caroline.torring@vff.no. Tlf: 907 39 948