Complianceseminar med VFF 2017

18. september 2017 arrangerte Verdipapirfondenes forening heldagsseminar om compliance og operasjonell risiko i Storebrands lokaler på Lysaker.

Under kan du laste ned presentasjonene fra dagen. Vi ber om at presentasjonene ikke distribueres videre utenfor eget selskap.

Programmet og mer om foredragsholderne finner du her.

Personvernforordningen – GDPR Christine Ask Ottesen, PWC

GDPR – Praktisk gjennomføring av GAP-analyse Randi Hognestad, SKAGEN

MiFID II Birte Berg, Schjødt

Gjennomgang av endringer i bransjenormer Christian Henriksen og Vibeke Engelhardtsen, Verdipapirfondenes forening

Interessekonflikter i et forvaltningsselskap Britt Hjellegjerde, Finanstilsynet

Identifisering og håndtering av interessekonflikter i praksis Hein Are Kvingedal, Storebrand

Investeringsvalg i praksis:

Jonas Osland fra Gabler,

Knut Nordenhaug fra Gjensidigestiftelsen

Best Execution – Hvordan handles aksjer i dag og vil dette endre seg med MiFID II? Espen Andersen, DNB Markets

Utvikling i soliditetsregelverket for forsikringsselskaper sett opp mot pengemarkedsfond med lav risiko Nikola Heitmann, KLP