Nordmenn opprettet 25.000 spareavtaler i fond

Stadig flere starter avtaler om fast sparing i verdipapirfond. I fjor ble det opprettet 25.000 nye slike avtaler. Totalt spares det nå 717 millioner kroner i aksje– og kombinasjonsfond gjennom spareavtaler hver måned.

Det viser årets Spareavtaleundersøkelse fra Verdipapirfondenes forening (VFF).

– Vi har sett en kraftig vekst i antall spareavtaler blant nordmenn de siste to årene, med 60.000 nyopprettede spareavtaler i 2015 og ytterligere 25.000 i 2016, sier Bernt S. Zakariassen, administrerende direktør i VFF.

– Vi mener at en fast månedlig spareavtale i aksje– og kombinasjonsfond er den absolutt beste formen for langsiktig sparing, sier Zakariassen.

Hva er en spareavtale?

En spareavtale er regelmessig sparing i verdipapirfond gjennom faste trekk fra en bankkonto, normalt månedlig. 

– Ved å spare litt hver måned, uavhengig av om aksjemarkedet går opp eller ned, reduserer du risikoen for å investere på «feil» tidspunkt. På denne måten vil du også sannsynligvis få høyere gjennomsnittlig avkastning enn om du prøver å «time» investeringene. Om du setter opp et fast automatisk trekk fra bankkontoen din hver måned, går sparingen av seg selv, mens du kan gjøre andre ting, sier Zakariassen.

800.000 spareavtaler

Totalt har nordmenn nå 800.000 spareavtaler i fond og i snitt sparer vi 896 kroner hver måned per avtale. Det er en økning i snittbeløpet på 16 kroner fra året før.

Det er aldersgruppen 40-59 år som står for den største andelen av sparingen.

Menn sparer mest

Årets undersøkelse viser at menn både har flere spareavtaler enn kvinner, og de sparer i snitt mer hver måned.

– Det er fortsatt store kjønnsforskjeller i sparemønsteret, selv om forskjellen er noe utjevnet det siste året, sier Zakariassen.

Totalt sparer menn nå 73 prosent mer enn kvinner per måned gjennom spareavtaler i aksje- og kombinasjonsfond. Dette er likevel en nedgang fra 77 prosent året før.

Undersøkelsen er basert på innrapporteringer fra alle medlemsselskapene til VFF. Tallene i undersøkelsen er hentet inn per 31.12.2016.

Ler mer om undersøkelsen og last ned faktaark her.

Kontaktpersoner:

Bernt S. Zakariassen, adm.dir. i VFF. E-post: Bernt.zakariassen@vff.no Tlf.: 934 19 265 Pressefoto til nedlasting.

Ida Aamodt-Hansen, kommunikasjonsrådgiver. E-post: Ida.aamodt-hansen@vff.no Tlf.: 971 85 388