Et godt første halvår for verdipapirfond

Det ble nettotegnet verdipapirfond for 22 milliarder kroner i løpet av årets første seks måneder. Det er særlig rentefond som har opplevd vekst.

Til tross for en del markedsuro i starten av året, har fondskundene økt sin sparing i norske verdipapirfond. Det viser markedsstatistikken fra Verdipapirfondenes forening for første halvår 2018.

Fasiten etter årets seks første måneder, viser en nettotegning på 22 milliarder kroner. Tegningen fordelte seg slik:

• Aksjefond: 1,2 mrd. kroner
• Kombinasjonsfond: 1,1 mrd. kroner
• Andre fond/hedgefond: 0,7 mrd. kroner
• Obligasjonsfond: 14,9 mrd. kroner
• Pengemarkedsfond: -1,1 mrd. kroner
• Andre rentefond: 5,8 mrd. kroner

– Det meste av nettotegningen i første halvår har skjedd i obligasjonsfond, i første rekke fra institusjonelle kunder og i pensjonsmidler med fondsvalg. Forventninger til den kortsiktige utviklingen i aksjemarkedet er trolig en del av forklaringen på dette, sier Bernt S. Zakariassen, administrerende direktør i Verdipapirfondenes forening.

Forvaltningskapitalen i norske verdipapirfond er nå oppe i 1157 milliarder kroner. Dette er ny rekord og tilsvarer en økning på 1,68 prosent hittil i år.

De institusjonelle kundene sto for 16,5 milliarder av den totale nettotegningen. Dette er «proffene» i markedet og er typisk forsikringsselskaper, pensjonskasser, kommuner og stiftelser.

Sparer mer til pensjon

Det ble nettotegnet for 12 milliarder kroner i pensjonsmidler med fondsvalg i løpet av første halvår. Av dette ble 5,2 milliarder satt i aksje- og kombinasjonsfond mens 7,6 milliarder ble satt i ulike typer rentefond. Denne kundegruppen omfatter hovedsakelig personkunders innskuddspensjon, livforsikringsmidler med fondsvalg og individuell pensjonssparing (IPS).

Nedsalg blant personkundene

Markedsstatistikken viser at norske personkunder nettosolgte andeler i verdipapirfond for 10,4 milliarder kroner i første halvår.

En stor del av dette salget kan imidlertid forklares som omplasseringer hos medlemselskapene og ikke faktisk salg av verdipapirfondsandeler blant kundene.

Ifølge Bernt Zakariassen skyldes de høye innløsningene blant personkundene hovedsakelig to forhold:

– Det første var en innløsning på 4,4 mrd. i januar - knyttet til institusjonelle midler plassert gjennom nominee-løsninger definert som personmarked, som dermed feilaktig var blitt registrert som personkundemidler i statistikken. 
– Det andre var en innløsning på 6,2 milliarder i juni der det aller meste av innløsningen skyldes at en nominee (forvalterregistrering) har flyttet midler fra et selskap som er medlem av VFF til et selskap som ikke er medlem av VFF. Midlene inngår dermed ikke lenger i VFFs statistikk, sier Zakariassen. 

Utlendingene kjøpte 

Etter flere år med nedsalg fra utenlandske fondskunder, ble det i første halvår i år registrert en nettotegning på 3,6 milliarder kroner fra utlandet. Utenlandske kunder har nå plassert verdier for 115 milliarder kroner i norske verdipapirfond, en økning på 5,5 prosent hittil i år.

Halvparten plassert i aksjefond

Den totale forvaltningskapitalen på 1157 milliarder kroner i norske verdipapirfond fordeler seg i dag på følgende måte: 

  • Aksjefond: 585,6 mrd. kroner
  • Kombinasjonsfond: 68,8 mrd. kroner
  • Andre fond/hedgefond: 11,9 mrd. kroner
  • Rentefond: 491 mrd. kroner, hvorav:
    • Obligasjonsfond: 303,8 mrd. kroner
    • Pengemarkedsfond: 98,2 mrd. kroner
    • Andre rentefond: 89,3 mrd. kroner

Portrett av Bernt S. Zakariassen

Bernt S. Zakariassen

Administrerende direktør

bernt.zakariassen@vff.no

Mobil: 93 41 92 65

Pressefoto til nedlasting

Portrett av Ida Aamodt-Hansen

Ida Aamodt-Hansen

Kommunikasjonsrådgiver

ida.aamodt-hansen@vff.no

Mobil: 971 85 388