Juli-statistikk: Høy tegning i verdipapirfond i sommer

Det ble satt inn 5,5 milliarder nye kroner i norske verdipapirfond i juli måned. Totalt steg forvaltningskapitalen med 20 milliarder og er nå på 1 177 milliarder kroner.

Det viser den månedlige markedsstatistikken fra Verdipapirfondenes forening (VFF). 

Norske personkunder nettotegnet verdipapirfond for 261 millioner kroner i løpet av juli. 

Av personkundenes tegning ble 143 millioner satt i aksje- og kombinasjonsfond, mens 112 millioner ble satt i ulike rentefond.

Samtidig ble det tegnet pensjonsmidler med fondsvalg for 1,7 milliarder kroner. Dette viser tegning i innskuddspensjon, livsforsikringsmidler med fondsvalg og individuell pensjonssparing (IPS). Mesteparten av nytegningen ble plassert i rentefond.

Proffene kjøpte

Institusjonskundene, en kundegruppe som omfatter forsikringsselskap, pensjonskasser, kommuner og stiftelser, nettotegnet fondsandeler for 2,8 milliarder kroner i feriemåneden. Omtrent 0,5 milliarder gikk i aksjefond og 2,5 milliarder kroner ble satt i ulike rentefond.

Utlendingene fortsatte å kjøpe norske verdipapirfondsandeler og nettotegnet for 0,7 milliarder kroner i juli.

Steg 20 milliarder i juli 

Totalt endte måneden med en nettotegning på 5,5 milliarder og forvaltningskapitalen steg med 20 milliarder til 1 177 milliarder kroner totalt. Hittil i år har forvaltningskapitalen steget med 39 milliarder, som tilsvarer en økning på 3,4 prosent.

Hele statistikken for juli | Statistikk hittil i år

Kontaktpersoner: 

Portrett av Bernt S. Zakariassen

Bernt S. Zakariassen

Administrerende direktør

bernt.zakariassen@vff.no

Mobil: 934 19 265

Pressefoto til nedlasting

Portrett av Ida Aamodt-Hansen

Ida Aamodt-Hansen

Kommunikasjonsrådgiver

ida.aamodt-hansen@vff.no

Mobil: 971 85 388