Kjøpte fond for 4,2 milliarder til tross for børsuro

Det ble tegnet andeler i verdipapirfond for 4,2 milliarder kroner netto i mars. Kursutviklingen på verdens børser førte imidlertid til at den totale forvaltningskapitalen falt med 17,7 milliarder kroner.

Vårblomster

Av nettotegningen på 4,2 milliarder, ble 3,4 milliarder kroner satt i rentefond, mens en halv milliard ble satt i aksje- og kombinasjonsfond. Det viser den månedlige markedsstatistikken fra Verdipapirfondenes forening (VFF).

Ola og Kari kjøpte rentefond

Personkundene nettokjøpte verdipapirfond for en halv milliard kroner i mars. Av dette ble det meste satt i ulike typer rentefond.

Samtidig ble det tegnet pensjonsmidler med fondsvalg* for 1,4 milliarder kroner. Pensjonsmidlene ble hovedsakelig plassert i aksjefond. Det er nå plassert totalt 169 milliarder kroner i slike ordninger.

De institusjonelle kundene** nettotegnet verdipapirfond for 2,1 milliarder kroner i mars. Av dette ble 1,8 milliarder satt i ulike typer rentefond.

Forvaltningskapitalen ned

Så langt i år har det blitt nettotegnet andeler i verdipapirfond for 26,5 milliarder kroner. Likevel har den totale forvaltningskapitalen falt med 13,5 milliarder eller 1,2 prosent siden årsskiftet. Aksjefond har hatt et verdifall på 24 milliarder eller 4,2 prosent fra januar til og med mars.

– Nedgangen skyldes i hovedsak utviklingen på verdens aksjemarkeder. Mars var, i likhet med februar, preget av urolige markeder blant annet på grunn av USAs økte tollsatser mot Kina og andre land og frykten for en global handelskrig, sier Bernt S. Zakariassen, administrerende direktør i VFF.

Forvaltningskapitalen i norske verdipapirfond er nå på totalt 1 125 milliarder kroner.

Hele statistikken for marsStatistikk hittil i år

*«Pensjonsmidler med fondsvalg» viser aktiviteten fra kunders plasseringer via livsforsikringsmidler med fondsvalg, innskuddspensjon direkte i fondsforvaltningsselskap og individuell pensjonssparing (IPS).

**Norske institusjonelle kunder er definert som norske kunder som ikke er registrert med personnummer. Typisk er dette forsikringsselskap, pensjonskasser, kommuner, stiftelser eller aksjeselskap.

Kontaktpersoner:

Portrett av Bernt S. Zakariassen

Bernt S. Zakariassen

Administrerende direktør

bernt.zakariassen@vff.no

Mobil: 93419265

Pressefoto til nedlasting

Portrett av Ida Aamodt-Hansen

Ida Aamodt-Hansen

Kommunikasjonsrådgiver

ida.aamodt-hansen@vff.no

Mobil: 97185388