Personkundene kjøpte fond i turbulent novembermarked

Personkundene nettokjøpte fond for 0,8 milliarder kroner i november. Totalt ble det nettosolgt verdipapirfond for 3,6 milliarder kroner.

I et fortsatt turbulent aksjemarked i november, nettotegnet norske personkunder andeler i verdipapirfond for 0,8 milliarder kroner. Det viser den månedlige markedsstatistikken fra Verdipapirfondenes forening.

Av dette gikk 272 millioner i aksjefond, 550 millioner i ulike rentefond, mens det ble nettosolgt kombinasjonsfond for 50 millioner kroner.

Personkundenes totale forvaltningskapital er ved utgangen av november 241 milliarder kroner.

I november ble det solgt «pensjonsmidler med fondsvalg» for netto 140 millioner kroner. Tallene omfatter blant annet innskuddspensjon med fondsvalg, unit linked-produkter og individuell pensjonssparing (IPS). Det ble kjøpt aksjefond for netto 664 millioner, mens det ble solgt rentefond for 788 millioner kroner.

Proffene solgte rentefond

På institusjonsmarkedet* ble det nettosolgt verdipapirfond for 4,9 milliarder kroner den siste måneden. Det ble tegnet aksjefond for 700 millioner kroner netto, mens det ble nettosolgt rentefond for 5,3 milliarder kroner.

Utenlandske kunder nettokjøpte norske verdipapirfondsandeler for 621 millioner kroner i november.

Kjøpt fond for 30 milliarder hittil i år

Totalt endte november med et nettosalg av verdipapirfond på 3,6 milliarder kroner. 1,5 milliarder ble nettotegnet i aksjefond, mens det ble solgt rentefond for 4,7 milliarder totalt.

Hittil i år har det blitt nettotegnet verdipapirfondsandeler for 30 milliarder kroner her til lands. Den totale forvaltningskapitalen er nå på 1 163 milliarder kroner. Det er en økning på 25,3 milliarder, eller 2,2 prosent fra starten av året til i dag.

Hele statistikken for november | Statistikk hittil i år

*Norske institusjonelle kunder er definert som norske kunder som ikke er registrert med personnummer. Typisk er dette forsikringsselskap, pensjonskasser, kommuner, stiftelser eller aksjeselskap.

Kontaktpersoner:

Portrett av Bernt S. Zakariassen

Bernt S. Zakariassen

Administrerende direktør

bernt.zakariassen@vff.no

Mobil: 934 19 265

Pressefoto til nedlasting

Portrett av Ida Aamodt-Hansen

Ida Aamodt-Hansen

Kommunikasjonsrådgiver

ida.aamodt-hansen@vff.no

Mobil: 971 85 388