Stadig flere sparer i fond

Ikke siden 2011 har andelen nordmenn som sparer i fond vært høyere. Individuell pensjonssparing (IPS) og aksjesparekonto kan ha bidratt til veksten.

Rundt 1,5 millioner (36 %) nordmenn har nå penger plassert i aksjefond, og blant dem som sparer jevnlig er beløpene som settes inn høyere enn før. Det viser en undersøkelse gjennomført av Opinion for Verdipapirfondenes forening (VFF).

- Stadig flere innser at de trenger å spare selv til alderdommen, i tillegg til det de får i pensjon gjennom arbeidsgiver og folketrygden. Med innføringen av IPS (individuell pensjonssparing) og aksjesparekonto, har terskelen for å starte slik sparing blitt lavere, mener Bernt S. Zakariassen, administrerende direktør i VFF.

Sparer mer

De fleste sparer mellom 1000 og 2000 kroner i måneden (31 %), men andelen som sparer over 5000 kroner per måned har økt med 5 prosentpoeng fra året før. 


Flest menn

Fortsatt er den mannlige delen av befolkningen i flertall når det kommer til fondssparing. Mens 41 prosent av menn oppgir at de sparer i aksjefond, er det bare 31 prosent av kvinnene som svarer det samme.

Flere unge sparer

Det er den yngste aldersgruppen (18-29 år) som har hatt størst økning det siste året. Mens 20 prosent opplyste at det hadde penger plassert i aksjefond i 2017, har andelen økt til 26 prosent i år.  

- Må spre risikoen

- Det er gledelig at flere ser fordelene ved å spare jevnlig i fond, men det er en kjensgjerning at nordmenn generelt har for lite spredning på sparepengene sine. De aller fleste har mesteparten av formuen sin plassert i bolig. Resten står på konto i banken. Ved å ha sparepengene stående på bankkonto mister du kjøpekraft over tid, sier Zakariassen.

For langsiktig sparing bør man velge aksjefond. Man bør være klar over at den årlige avkastningen vil kunne svinge betydelig, men over tid gir sparing i aksjefond en avkastning som i snitt ligger flere prosentpoeng over det du kan forvente å få i banken.

Risiko og kostnader betyr mest

Undersøkelsen fra Verdipapirfondenes forening, viser at det er nettopp risiko nordmenn er opptatt av når det kommer til fondssparing. 

På spørsmål om hva som betyr mest ved valg av aksjefond, svarer flertallet at fondets risiko betyr mest, etterfulgt av fondets kostnader og historisk avkastning.

Kontaktpersoner:

Portrett av Bernt S. Zakariassen

Bernt S. Zakariassen

Adm.dir.

bernt.zakariassen@vff.no

Mobil: 934 19 265

Pressefoto til nedlasting

Portrett av Ida Aamodt-Hansen

Ida Aamodt-Hansen

Kommunikasjonsrådgiver

ida.aamodt-hansen@vff.no

Mobil: 971 85 388