Sidelengs for fondsparerne i september

Norske personkunder kjøpte verdipapirfond for 37 millioner kroner netto forrige måned. Totalt ble det nettotegnet for 3,9 milliarder kroner i september.

Blant personkundene ble det solgt aksje-, kombinasjonsfond og andre fond for netto 401 millioner kroner, mens det ble kjøpt ulike typer rentefond for 438 millioner kroner. Det viser den månedlige markedsstatistikken fra Verdipapirfondenes forening (VFF).

Samtidig ble det nettotegnet pensjonsmidler med fondsvalg, det vil si innskuddspensjon, livsforsikringsmidler med fondsvalg og individuell pensjonssparing (IPS), for 1,3 milliarder kroner. Av dette ble 1,7 milliarder satt i aksjefond, mens det ble solgt rentefond for netto 400 millioner. Totalt har nordmenn nå en forvaltningskapital på 193 milliarder kroner plassert i denne kategorien.

Proffene kjøpte

Institusjonskundene* kjøpte verdipapirfond for netto 2,5 milliarder kroner i september. 406 millioner ble satt i aksjefond, mens nær 2 milliarder ble satt i ulike rentefond.

Hittil i år har institusjonskundene tegnet verdipapirfond for 25 milliarder kroner og forvaltningskapitalen var ved utgangen av september 655 milliarder kroner.

Utenlandske kunder nettotegnet norske verdipapirfond for 44 millioner kroner den siste måneden.

Nettotegnet for 35 milliarder hittil i år

Totalt ble det nettotegnet verdipapirfond for 3,9 milliarder kroner i september. 2 milliarder ble satt i aksjefond og 2 milliarder gikk inn i rentefond.

Så langt i år har det totalt blitt nettotegnet for 36 milliarder kroner i norske verdipapirfond. Forvaltningskapitalen har samtidig steget med 58 milliarder kroner, eller 5,1 prosent.

Hele statistikken for september | Statistikk hittil i år

*Norske institusjonelle kunder er definert som norske kunder som ikke er registrert med personnummer. Typisk er dette forsikringsselskap, pensjonskasser, kommuner, stiftelser eller aksjeselskap.

Kontaktpersoner:

Portrett av Bernt S. Zakariassen

Bernt S. Zakariassen

Administrerende direktør

bernt.zakariassen@vff.no

Mobil: 93419265

Pressefoto til nedlasting

Portrett av Ida Aamodt-Hansen

Ida Aamodt-Hansen

Kommunikasjonsrådgiver

ida.aamodt-hansen@vff.no

Mobil: 97185388