Sidelengs for verdipapirfond i april

Det ble nettotegnet verdipapirfond for 188 millioner kroner totalt i april. Forvaltningskapitalen steg med 3 prosent til 1 159 milliarder kroner.

Personkundene nettotegnet verdipapirfond for 97 millioner kroner i forrige måned. Det viser den månedlige markedsstatistikken fra Verdipapirfondenes forening (VFF).

153 millioner ble tatt ut av aksje- og kombinasjonsfond, mens 361 millioner ble satt inn i ulike typer rentefond. Norske personkunder har nå andeler i verdipapirfond til en verdi av totalt 230 milliarder kroner.

I tillegg ble det tegnet pensjonsmidler med fondsvalg* for 888 millioner kroner netto i april. Det aller meste av dette ble satt i aksjefond. Forvaltningskapitalen for denne kategorien er nå oppe i 176 milliarder kroner.

Proffene kjøpte aksjefond, solgte rentefond

Institusjonelle kunder** nettosolgte verdipapirfond for totalt 1,3 milliarder kroner forrige måned. 1,2 milliarder kroner ble nettotegnet i aksjefond, mens det ble solgt rentefond for 2,4 milliarder netto.

Utenlandske kunder kjøpte fondsandeler for en halv milliard kroner netto i april.

Kjøpt for 28 mrd. hittil i år

Så langt i år har det blitt nettotegnet verdipapirfond for 28 milliarder kroner totalt, hvorav 9,8 milliarder ble tegnet i aksje- og kombinasjonsfond, mens 17 milliarder ble satt i ulike typer rentefond.

Forvaltningskapitalen har i samme periode steget med 1,8 prosent og er nå på totalt 1 159 milliarder kroner.Hele statistikken for april Statistikk hittil i år

*«Pensjonsmidler med fondsvalg» viser aktiviteten fra kunders plasseringer via livsforsikringsmidler med fondsvalg, innskuddspensjon direkte i fondsforvaltningsselskap og individuell pensjonssparing (IPS).

**Norske institusjonelle kunder er definert som norske kunder som ikke er registrert med personnummer. Typisk er dette forsikringsselskap, pensjonskasser, kommuner, stiftelser eller aksjeselskap.


Kontaktpersoner: 

Portrett av Christian Henriksen

Christian Henriksen

Seniorrådgiver

christian.henriksen@vff.no

Mobil: 92291888

Portrett av Ida Aamodt-Hansen

Ida Aamodt-Hansen

Kommunikasjonsrådgiver

Ida.aamodt-hansen@vff.no

Mobil: 97185388