Solgte aksjefond, kjøpte rentefond i mai

Norske personkunder solgte andeler i aksje- og kombinasjonsfond for en halv milliard kroner i mai. Samtidig kjøpte de rentefond for 0,6 milliarder kroner.

Nettotegningen endte på 65 millioner kroner i mai for personkundene. Det viser den månedlige markedsstatistikken fra Verdipapirfondenes forening (VFF).

Forvaltningskapitalen blant norske personkunder er nå på 233 milliarder kroner.

Samtidig ble det nettosolgt pensjonsmidler med fondsvalg for 1,3 milliarder kroner i mai. Denne kategorien viser kunders plasseringer i livsforsikringsmidler med fondsvalg, innskuddspensjon direkte i fondsforvaltningsselskap og individuell pensjonssparing (IPS).

Proffene kjøpte

De institusjonelle kundene, typisk forsikringsselskap, pensjonskasser, kommuner og stiftelser, solgte aksje- og kombinasjonsfond for 150 millioner og kjøpte ulike rentefond for 1,5 milliarder kroner i mai. Totalt endte nettotegningen for denne gruppen på 1,3 milliarder kroner.

De utenlandske kundene tegnet andeler i norske verdipapirfond for 445 millioner kroner netto i mai. Utenlandske kunder har nå en forvaltningskapital i norske fond på totalt 112 milliarder kroner.

Positiv tegning for totalmarkedet

Totalt for alle kundegrupper var nettotegningen på omtrent 600 millioner kroner den siste måneden. Det ble nettosolgt aksje- og kombinasjonsfond for 1,5 milliarder kroner, og nettotegnet rentefondsandeler for 2,1 milliarder.

Den totale forvaltningskapitalen i norske verdipapirfond er nå på 1.169 milliarder kroner. Det er en økning på 31 milliarder hittil i år, eller 2,7 prosent.

Hele statistikken for mai|Statistikk hittil i år


Kontaktpersoner: 

Portrett av Christian Henriksen

Christian Henriksen

Seniorrådgiver

christian.henriksen@vff.no

Mobil: 92 29 18 88

Portrett av Ida Aamodt-Hansen

Ida Aamodt-Hansen

Kommunikasjonsrådgiver

ida.aamodt-hansen@vff.no

Mobil: 971 85 388