Solgte fond for netto 1,9 mrd. under børsuroen

Totalt ble det solgt verdipapirfond for netto 1,9 milliarder kroner i oktober. Personkundene både tegnet og innløste mer i aksjefond enn det de har gjort tidligere i år, men netto gikk det 1,2 milliarder kroner ut.

Oktober var preget av et urolig børsmarked. Verdens børser falt rundt 10 prosent, mens Oslo børs falt rundt 6 prosent i løpet av måneden.

Likevel ser det ut til at norske fondssparere holdt hodet kaldt og i all hovedsak fortsatte sin langsiktige sparestrategi gjennom børsuroen, viser markedsstatistikken fra Verdipapirfondenes forening (VFF).

Personkundene nettotegnet verdipapirfond for 3,8 milliarder kroner i oktober. 1,2 milliarder gikk ut av aksjefond, mens 5,3 milliarder gikk inn i rentefond. En stor andel av tegningen i rentefond har imidlertid en teknisk forklaring ved at kundemidler er blitt omdefinert fra institusjonsmidler til personkundemidler som følge av etablering av nominee-struktur.

Proffene solgte

Dette gjenspeiles også i institusjonsstatistikken*, hvor det fremgår et nettosalg på 5,4 milliarder kroner i rentefond.

Sett bort fra den store innløsningen i rentefond, nettosolgte institusjonskundene aksjefond for 20 millioner og kombinasjonsfond for 231 millioner kroner i oktober.

Pensjonsmidler satt i aksjefond

Det ble nettotegnet pensjonsmidler med fondsvalg for 260 millioner kroner. 600 millioner gikk inn i aksjefond, mens det ble solgt rentefond for netto 318 millioner. I denne kategorien inngår innskuddspensjon, livsforsikringsmidler med fondsvalg og individuell pensjonssparing (IPS).

Utenlandske kunder holdt seg i ro og endte med et nettosalg på 37 millioner kroner i oktober.

Total nettoinnløsning på 1,9 milliarder

Totalt endte oktober med et nettosalg i verdipapirfond på 1,9 milliarder kroner. 975 millioner gikk ut av aksjefond, 411 millioner gikk ut av kombinasjonsfond og 242 millioner gikk ut av rentefond i løpet av måneden.

Samtidig falt den totale forvaltningskapitalen i det norske verdipapirfondsmarkedet med 39 milliarder kroner (3,3 prosent), til 1 157 milliarder i løpet av oktober.

– Børsfall er aldri hyggelig for den som sparer i fond. Men for aksjefondssparere med lang sparehorisont er turbulens i aksjemarkedet støy som bør stenges ute, sier Bernt S. Zakariassen, administrerende direktør i Verdipapirfondenes forening.
– Å oppleve kursfall fra tid til annen er nettopp prisen vi må betale for at vi over tid kan forvente høyere avkastning på aksjeplasseringer enn på rentebærende plasseringer, sier Zakariassen.

Hele statistikken for oktober | Statistikk hittil i år

*Norske institusjonelle kunder er definert som norske kunder som ikke er registrert med personnummer. Typisk er dette forsikringsselskap, pensjonskasser, kommuner, stiftelser eller aksjeselskap.

Kontaktpersoner:

Portrett av Bernt S. Zakariassen

Bernt S. Zakariassen

Administrerende direktør

bernt.zakariassen@vff.no

Mobil: 93419265

Pressefoto til nedlasting

Portrett av Ida Aamodt-Hansen

Ida Aamodt-Hansen

Kommunikasjonsrådgiver

ida.aamodt-hansen@vff.no

Mobil: 97185388