Rekordhøy forvaltningskapital i verdipapirfond i februar

Norske personkunder kjøpte verdipapirfond for over en milliard kroner netto.

I februar fortsatte den positive trenden fra starten av året med stigende børser i alle toneangivende markeder. Sammen med høy nettotegning førte det til rekordhøy forvaltningskapital i norske verdipapirfond på 1 199 milliarder kroner.

Det viser den månedlige markedsstatistikken fra Verdipapirfondenes forening (VFF).

Personkundene nettotegnet for 1,1 milliarder kroner i februar. Av dette gikk 441 millioner inn i aksje- og kombinasjonsfond mens 623 millioner ble satt i ulike typer rentefond.

– Ikke bare har nordmenn tilført mye nye midler i verdipapirfond hittil i år, men de har også fått solid avkastning på pengene sine, sier Bernt S. Zakariassen, administrerende direktør i VFF.
– Den smarte måten å spare langsiktig i aksje- og kombinasjonsfond er gjennom en fast spareavtale der du sparer litt hver måned. Dermed reduserer du risikoen for å investere på «feil» tidspunkt, sier Zakariassen.

Totalt har norske personkunder nå plassert 242 milliarder kroner i norske verdipapirfond og har med det tatt igjen toppnivåene fra i fjor høst.

I tillegg ble det nettotegnet pensjonsmidler med fondsvalg* for 812 millioner kroner i februar.

Proffene kjøpte rentefond

De institusjonelle kundene, som blant annet omfatter forsikringsselskap, pensjonskasser, kommuner og stiftelser, nettotegnet verdipapirfond for 3,9 milliarder kroner forrige måned.

Institusjonelle kunder tegnet andeler for netto 5,2 milliarder i rentefond, mens det ble nettosolgt aksjefond for 1,1 milliarder. Disse tallene er imidlertid påvirket av at en relativt stor institusjonell kunde har gått ut av verdipapirfond og inn i diskresjonære midler.

Utenlandske kunder nettosolgte norske verdipapirfond for 105 millioner kroner i februar.

Rekordhøye verdier i aksjefond

Totalt ble det nettotegnet verdipapirfond for 5,7 milliarder kroner i februar.

Til tross for nettosalget av aksjefond for institusjonsmarkedet, endte forvaltningskapitalen på aksjefondsmarkedet på rekordhøye 615 milliarder kroner. Den forrige toppnoteringen var på 612 milliarder i august i fjor.

Den totale forvaltningskapitalen er nå 3,14 prosent høyere enn ved starten av året.

Hele statistikken for februar| Statistikk hittil i år

*«Pensjonsmidler med fondsvalg» viser aktiviteten fra kunders plasseringer via livsforsikringsmidler med fondsvalg, innskuddspensjon direkte i fondsforvaltningsselskap og individuell pensjonssparing (IPS).

Kontaktpersoner:

Portrett av Bernt S. Zakariassen

Bernt S. Zakariassen

Administrerende direktør

bernt.zakariassen@vff.no

Mobil: 934 19 265

Pressefoto til nedlasting

Portrett av Ida Aamodt-Hansen

Ida Aamodt-Hansen

Kommunikasjonsrådgiver

ida.aamodt-hansen@vff.no

Mobil: 971 85 388