Årsstatistikk 2019: Et svært godt år for norske fondssparere

Totalt ble det tegnet fondsandeler for 47 milliarder kroner netto i 2019. Forvaltningskapitalen steg kraftig til rekordhøye 1 328 milliarder kroner.

Personkundene nettotegnet (tegning minus innløsning) fondsandeler for 10 milliarder kroner i fjor. Det fikk de godt betalt for i form av høy avkastning i aksjemarkedet. Det viser markedsstatistikken for desember og hele 2019 fra Verdipapirfondenes forening (VFF).

– 2019 har vært et svært godt år avkastningsmessig. Dette har kommet fondssparerne til gode, sier Bernt S. Zakariassen, administrerende direktør i Verdipapirfondenes forening.

Personkundenes totale forvaltningskapital steg med 48 milliarder eller 21,2 prosent i løpet av fjoråret og er nå på 276 milliarder kroner.

I tillegg til dette kommer plasseringer av pensjonsmidler med fondsvalg. Dette omfatter blant annet plasseringer i innskuddspensjonsordninger og individuell pensjonssparing (IPS). I 2019 ble det nettotegnet for 5 milliarder kroner i denne kategorien. Total forvaltningskapital i pensjonsmidler er 206 milliarder kroner.

Høyest avkastning i aksjefond

Personkunder med andeler i aksjefond hadde en økning i forvaltningskapitalen på 24,2 prosent i fjor. Av dette kommer ca. 2,1 milliarder fra nye innskudd, mens resten, nesten 30 milliarder kroner, er avkastning fra aksjemarkedet.

Tabellen under viser personkunders fordeling av midler i verdipapirfond. Ca. 60 prosent av den totale forvaltningskapitalen er plassert i aksjefond, etterfulgt av 18 prosent i kombinasjonsfond.

Total nettotegning på 47 milliarder kroner

Samlet sett for alle kundegrupper ble det nettotegnet fondsandeler for 47 milliarder kroner i løpet av 2019. Samtidig økte den totale forvaltningskapitalen med 198 milliarder kroner til totalt 1 328 milliarder kroner.

De institusjonelle kundene nettotegnet fondsandeler for 24,4 milliarder kroner. Dette er kunder som ikke registrert med personnummer – typisk forsikringsselskap, pensjonskasser, kommuner, stiftelser og aksjeselskap.

«Comeback» for utenlandske kunder

Utenlandske kunder kjøpte norske verdipapirfond for 7,8 milliarder kroner netto i fjor. Det er den høyeste nettotegningen registrert siden 2009. 4,1 milliarder gikk inn i aksje- og kombinasjonsfond, mens 4,2 milliarder gikk inn i ulike typer rentefond. Samtidig økte forvaltningskapitalen for de utenlandske kundene med 25 prosent til 138 milliarder kroner.

Langsiktig sparing lønner seg

Av den totale økningen i forvaltningskapital på 198 milliarder kroner i 2019, var 38,2 milliarder nettotilførsel av nye midler, mens 160 milliarder kroner var avkastning for fondskundene*.

– Faste spareavtaler i aksje- og kombinasjonsfond har vært svært lønnsomt de siste fem årene. I 2019 var det globale aksjefond som ga høyest avkastning med 25,8 prosent. De siste fem årene har norske aksjefond gitt 70,7 prosent avkastning samlet og 11,3 prosent i snitt per år, sier Zakariassen.

Uvektet gjennomsnittlig avkastning for ulike fondsgrupper i personkundemarkedet (min. tegningsbeløp < kr.100 000,-)

1)I hovedsak rentefond som tar noe større kredittrisiko enn obligasjons- og pengemarkedsfond. Kilde: VFF

Hele 2019 | Statistikk for desember

Presentasjon: Fondsåret 2019 i tall

*Netto tegning av nye andeler på 47 milliarder kroner, fratrukket reinvesterte utbytter på 8,7 milliarder kroner.

Kontaktpersoner:

Portrett av Bernt S. Zakariassen

Bernt S. Zakariassen

Administrerende direktør

bernt.zakariassen@vff.no

Mobil: 934 19 265

Pressefoto til nedlasting

Portrett av Ida Aamodt-Hansen

Ida Aamodt-Hansen

Kommunikasjonsrådgiver

ida.aamodt-hansen@vff.no

Mobil: 9715388