Presentasjoner og opptak fra Complianceseminaret 2020

VFF avholdt 4. og 5. november 2020 det årlige seminaret om compliance og operasjonell risiko. Presentasjoner og opptak fra seminaret finner du her.

Seminaret ga deltakerne en oppdatering på relevant regelverk og utfordringer. Selv om vi i år ikke kunne tilby en møteplass for alle som jobber med compliance i verdipapirfondsbransjen, sørget vi likevel for et program som holder deg faglig oppdatert i det digitale arrangementet.

Presentasjonene fra dagen finner du under og opptak fra henholdsvis dag 1 og dag 2 av seminaret ligger nederst på siden.

Presentasjoner fra seminaret:

Dag 1:

Nytt fra Finanstilsynet
Didrik Løvvik, rådgiver i Finanstilsynet

Suspensjon av tegning og innløsning
Andreas Bjørklund, advokat i Danske Bank, Legal Norway

Likviditetsrisiko i verdipapirfond—regelverk og håndtering av likviditetsrisiko i praksis
Alexander Hansson, advokat i Wiersholm og Andreas Kamvissis, Chief Risk Officer i Pareto AM

Dag 2:

Utkontraktering, oppfølging og grensedragning til tjenestekjøp
Kjersti T. Trøbråten, advokat og partner i Wiersholm

Bærekraft og klimarisiko—betydningen av EUs regelverk for bærekraftig finansiering for norske fondsforvaltningsselskaper
Tore Mydske, advokat og partner i Thommessen

Covid-19: Holde butikken åpen—Forsvarlig og compliant
Eigil Ingebretsen, Head of Investment Control and Analytics, Storebrand AM

For å få tilsendt presentasjoner fra Complianceseminaret 2020, ta kontakt med: Solveig@vff.no

Opptak fra seminaret

Dag 1:

Dag 2: