Fondssparerne fortsatte å kjøpe aksjefond i juli

Norske personkunder kjøpte verdipapirfond for 4,9 milliarder kroner netto i juli. Mesteparten ble satt i aksjefond.

Av personkundenes nettotegning på 4,9 milliarder, ble 3,3 milliarder kroner satt i aksjefond, 0,5 milliarder i kombinasjonsfond, mens 1 milliard ble satt i ulike typer rentefond. Det viser den månedlige markedsstatistikken fra Verdipapirfondenes forening (VFF).

Siden mars i fjor har norske fondssparere hver eneste måned nettotegnet aksjefond. Så langt i år utgjør denne nettotegningen 22,5 milliarder kroner. Personkundenes totale forvaltningskapital har økt med 73 milliarder til 357 milliarder kroner i årets syv første måneder.

I tillegg ble det nettotegnet pensjonsmidler med fondsvalg* for 0,9 milliarder kroner i juli. Det innebærer blant annet innskuddspensjon og individuell pensjonssparing (IPS).

Proffene kjøpte rentefond

De institusjonelle kundene**, som forsikringsselskap, pensjonskasser og kommuner, nettosolgte verdipapirfond for en halv milliard kroner i juli. De solgte aksjefond for netto 1,5 milliarder, mens det ble kjøpt ulike typer rentefond for om lag 1 milliard kroner.

Utenlandske kunder kjøpte norske verdipapirfond for 1,4 milliarder kroner i løpet av måneden.

Total nettotegning på 6,6 mrd.

Totalt ble det nettotegnet norske verdipapirfond for 6,6 milliarder kroner i juli. 4 milliarder kroner ble tegnet i aksje- og kombinasjonsfond og 2,8 milliarder ble satt i rentefond. Den totale forvaltningskapitalen økte med 2,6 prosent til 1.745 milliarder kroner.

Hittil i år har det blitt tegnet norske verdipapirfond for totalt 105 milliarder kroner netto. Forvaltningskapitalen er 252 milliarder kroner høyere enn ved inngangen til året.

Portrett av Bernt S. Zakariassen

Bernt S. Zakariassen

Administrerende direktør

bernt.zakariassen@vff.no

Mobil: 934 19 265

Pressefoto til nedlasting

Portrett av Ida Aamodt-Hansen

Ida Aamodt-Hansen

Kommunikasjonsrådgiver

ida.aamodt-hansen@vff.no

Mobil: 971 85 388

*«Pensjonsmidler med fondsvalg» viser aktiviteten fra kunders plasseringer via livsforsikringsmidler med fondsvalg, innskuddspensjon direkte i fondsforvaltningsselskap og individuell pensjonssparing (IPS).

**Norske institusjonelle kunder er definert som norske kunder som ikke er registrert med personnummer. Typisk er dette forsikringsselskap, pensjonskasser, kommuner, stiftelser eller aksjeselskap.