Fondssparerne har kjøpt aksjefond for 19 mrd. hittil i år

Det har vært rekordhøye kjøp i verdipapirfond i første halvår 2021. Totalt har det blitt nettotegnet for 98 milliarder kroner.

Særlig er det aksjefond som er i vinden, med en total nettotegning på 55 milliarder kroner så langt i år. Personkundene har tegnet aksjefond for 19 milliarder kroner mens institusjonelle kunder har tegnet for nesten 22 milliarder kroner.

Det viser den månedlige markedsstatistikken fra Verdipapirfondenes forening (VFF).

Rekordhøy tegning fra personkundene

Personkundene har kjøpt verdipapirfond for totalt 26,3 milliarder kroner netto i årets seks første måneder. I tillegg til den høye tegningen i aksjefond, ble det kjøpt kombinasjonsfond for 3 milliarder og ulike typer rentefond for litt over 4 milliarder kroner netto.

Det har blitt nettotegnet pensjonsmidler med fondsvalg* for 19 milliarder kroner så langt i år. Dette inkluderer blant annet innskuddspensjon og individuell pensjonssparing (IPS).

Totalt har norske personkunder en forvaltningskapital i norske verdipapirfond på 645 milliarder kroner fordelt på «frie midler» og pensjonsmidler.

Proffene kjøpte for 47 mrd.

Institusjonelle kunder** har nettokjøpt verdipapirfond for 47 milliarder kroner så langt i år. Av dette ble 22 milliarder satt i aksjefond, 0,6 milliarder i kombinasjonsfond og 24 milliarder kroner ble satt i ulike typer rentefond.

Institusjonskundene har nå en total forvaltningskapital på 926 milliarder kroner, en økning på 103 milliarder i første halvår.

Utenlandske kunder nettotegnet norske verdipapirfond for 6,3 milliarder kroner i årets seks første måneder.

Forvaltningskapitalen økte med 207 mrd.

Totalt for alle kundegrupper ble det nettotegnet verdipapirfond for 98 milliarder kroner i første halvår fordelt på 55 milliarder i aksjefond, 3,9 milliarder i kombinasjonsfond og 38 milliarder i ulike typer rentefond.

Forvaltningskapitalen økte med 207 milliarder kroner i perioden til totalt 1700 milliarder kroner.

Over halvparten plassert i aksjefond

Den totale forvaltningskapitalen på 1700 milliarder kroner fordeler seg i dag på følgende måte:

  • Aksjefond: 941 mrd. kroner
  • Kombinasjonsfond: 91 mrd. kroner
  • Andre fond/hedgefond: 13,7 mrd. kroner
  • Rentefond: 653 mrd. kroner, hvorav:
    • Obligasjonsfond: 353 mrd. kroner
    • Pengemarkedsfond: 122 mrd. kroner
    • Andre rentefond: 185 mrd. kroner

Last ned presentasjon av halvårstallene her

Hele statistikken for 1. halvår | Statistikk for juni

Kontaktpersoner:

Administrerende direktør Bernt S. Zakariassen, bernt.zakariassen@vff.no Tlf: 934 19 265.

Kommunikasjonsrådgiver Ida Aamodt-Hansen, ida.aamodt-hansen@vff.no Tlf: 971 85 388

*«Pensjonsmidler med fondsvalg» viser aktiviteten fra kunders plasseringer via livsforsikringsmidler med fondsvalg, innskuddspensjon direkte i fondsforvaltningsselskap og individuell pensjonssparing (IPS).

**Norske institusjonelle kunder er definert som norske kunder som ikke er registrert med personnummer. Typisk er dette forsikringsselskap, pensjonskasser, kommuner, stiftelser eller aksjeselskap.

I en tidligere versjon av saken sto det at endringen i den totale forvaltningskapitalen hittil i år var på 185 mrd. kr. Dette var feil. Riktig tall skal være 207 mrd. kr.