Fortsatt full fart i fondsmarkedet i oktober

Norske personkunder nettotegnet verdipapirfond for 2,3 milliarder kroner i oktober. Av dette gikk 1,6 milliarder inn i aksjefond.

Interessen for fondssparing er fortsatt stor, til tross for at samfunnet til dels har åpnet opp igjen etter pandemien. Det viser den månedlige markedsstatistikken fra Verdipapirfondenes forening (VFF).

– Etter mange måneder med rekordhøy sparing blant personkundene under nedstengingen, har vi vært spente på å se om mønsteret endrer seg når samfunnet åpner mer opp. Foreløpig ser det ut til at spareiveren holder seg, om enn på et litt lavere nivå, sier Christian Henriksen, direktør i VFF.
  Hittil i år har norske personkunder nettotegnet verdipapirfond for 37 milliarder kroner. Forvaltningskapitalen har steget 27 prosent hittil i år og er nå på 360 milliarder kroner.

  I tillegg ble det tegnet pensjonsmidler med fondsvalg* for om lag 1 milliard kroner netto. Denne kategorien består blant annet av innskuddspensjon direkte i fondsforvaltningsselskaper og individuell pensjonssparing (IPS).

  Proffene tegnet for 5,6 mrd.

  De institusjonelle kundene** som forsikringsselskap, kommuner og pensjonskasser, nettotegnet verdipapirfond for 5,6 milliarder kroner i oktober. Av dette ble omtrent halvparten plassert i aksje- og kombinasjonsfond mens resten gikk inn i ulike typer rentefond.

  Utenlandske kunder hadde en svak negativ nettotegning i norske verdipapirfond på om lag en halv milliard kroner netto i oktober.

  Total nettotegning på 8,5 mrd.

  Totalt for alle kundegrupper ble det nettotegnet verdipapirfond for 8,5 milliarder kroner forrige måned. 6,2 milliarder gikk inn i aksje- og kombinasjonsfond og 1,8 milliarder ble satt i ulike rentefond.

  Den totale forvaltningskapitalen er nå på 1 746 milliarder kroner. Det er en økning på 253 milliarder, eller 17 prosent fra starten av året.

  Kilde VFF. Tall i 1000 kr.

  Hele statistikken for oktober | Hittil i år

  *«Pensjonsmidler med fondsvalg» viser aktiviteten fra kunders plasseringer via livsforsikringsmidler med fondsvalg, innskuddspensjon direkte i fondsforvaltningsselskap og individuell pensjonssparing (IPS).

  **Norske institusjonelle kunder er definert som norske kunder som ikke er registrert med personnummer. Typisk er dette forsikringsselskap, pensjonskasser, kommuner, stiftelser eller aksjeselskap.

  Kontaktpersoner:

  Portrett av Christian Henriksen

  Christian Henriksen

  Direktør

  christian.henriksen@vff.no

  Mobil: 92291888

  Portrett av Ida Aamodt-Hansen

  Ida Aamodt-Hansen

  Kommunikasjonsrådgiver

  ida.aamodt-hansen@vff.no

  Mobil: 97185388