Passerte 1000 milliarder kroner i aksjefond i november

For første gang har verdien av de samlede plasseringene i aksjefond passert 1000 milliarder kroner. 11,5 milliarder kroner netto ble tegnet i aksjefond i november.

November ble nok en måned med høy nettotegning i norske verdipapirfond. Det viser den månedlige markedsstatistikken fra Verdipapirfondenes forening (VFF).

Totalt ble det nettotegnet verdipapirfond for 8,4 milliarder kroner. 11,5 milliarder ble satt i aksjefond, 0,6 milliarder i kombinasjonsfond, mens det ble nettosolgt ulike typer rentefond for 3,9 milliarder kroner.

Den totale forvaltningskapitalen i norske verdipapirfond er nå på 1 787 milliarder kroner. Av dette er 1 018 milliarder plassert i aksjefond. Det er en økning på hele 31 prosent fra starten av året.

Personkunder tegnet for 4 mrd. netto.

Norske personkunder nettotegnet verdipapirfond for 4 milliarder kroner i november. 3,3 milliarder ble tegnet i aksjefond. Personkundene har økt sine plasseringer i aksjefond med 40 prosent hittil i år, til totalt 267 milliarder kroner. 0,6 milliarder ble plassert i kombinasjonsfond og nesten 50 millioner i rentefond den siste måneden.

I tillegg kommer pensjonsmidler med fondsvalg*. Denne kategorien inkluderer blant annet innskuddspensjonsmidler og individuell pensjonssparing (IPS). Det ble nettotegnet pensjonsmidler for 1,3 milliarder kroner i november. Det meste av dette ble også tegnet i aksjefond.

Proffene kjøpte aksjefond

De institusjonelle kundene**, det vil si blant annet forsikringsselskap, pensjonskasser, kommuner etc. nettokjøpte verdipapirfond for 1,24 milliarder kroner i november. Omtrent 5,3 milliarder ble satt i aksjefond, mens det ble nettosolgt ulike typer rentefond for 4,2 milliarder kroner.

Institusjonskundene har nå en forvaltningskapital på 956 milliarder kroner totalt.

De utenlandske kundene nettotegnet norske verdipapirfond for 1,8 milliarder kroner i november.

Hele statistikken for november | Statistikk hittil i år

*«Pensjonsmidler med fondsvalg» viser aktiviteten fra kunders plasseringer via livsforsikringsmidler med fondsvalg, innskuddspensjon direkte i fondsforvaltningsselskap og individuell pensjonssparing (IPS).

**Norske institusjonelle kunder er definert som norske kunder som ikke er registrert med personnummer. Typisk er dette forsikringsselskap, pensjonskasser, kommuner, stiftelser eller aksjeselskap.

Kontaktpersoner:
Portrett av Bernt S. Zakariassen

Bernt S. Zakariassen

Administrerende direktør

bernt.zakariassen@vff.no

Mobil: 934 19 265

Pressefoto til nedlasting

Portrett av Ida Aamodt-Hansen

Ida Aamodt-Hansen

Kommunikasjonsrådgiver

ida.aamodt-hansen@vff.no

Mobil: 97185388