Rekordmange startet fast sparing i fond i fjor

Aldri før har så mange nordmenn startet faste spareavtaler i fond som i 2020. Kvinner står for den største andelen nystartede spareavtaler i fjor.

Totalt har nordmenn nå 1.245.976 spareavtaler i aksje- og kombinasjonsfond. 173.228 av disse ble opprettet i koronaåret 2020. Det viser den årlige spareavtaleundersøkelsen gjennomført av Verdipapirfondenes forening (VFF).

– Det er tydelig at det siste året har gjort noe med sparementaliteten til det norske folk. Til tross for alle utfordringene som fulgte med pandemien, har nok mange hatt mulighet til å sette av sparepenger som de ellers ville ha brukt på blant annet reiser og sosiale aktiviteter, sier Bernt S. Zakariassen, administrerende direktør i VFF.

Antall spareavtaler:

En spareavtale er regelmessig sparing i verdipapirfond gjennom faste trekk fra en bankkonto, normalt månedlig. Undersøkelsen er basert på innrapporteringer fra medlemsselskapene i foreningen.

I snitt ble det spart 974 kroner i måneden i den enkelte spareavtale. Dette er en økning på 48 kroner fra året før. Menn sparer i snitt 1087 kroner i måneden, mens kvinner sparer 837 kroner.

– Den kraftige økningen i antall spareavtaler som vi har sett de siste årene fortsatte for fullt i fjor. Aldri før har så mange startet spareavtaler i fond som i fjor. Fast månedlig sparing i aksje- og kombinasjonsfond er den absolutt beste formen for langsiktig sparing. Derfor er det gledelig å se at flere tar i bruk denne spareformen, sier Zakariassen.

– Spareavtaler innebærer at du sprer investeringene dine i aksjemarkedet over tid og dermed disiplinerer den langsiktige sparingen din. På den måten unngår du å overinvestere når optimismen i aksjemarkedet er stor, eller å underinvestere når pessimismen råder. Særlig i perioder med børsfall er det ekstra viktig å opprettholde spareavtalen sin, sier Zakariassen.

Gjennomsnittlig sparebeløp per måned:

​Kvinnene tar innpå

Det er kvinnene som sto for den største økningen i antall spareavtaler det siste året, med 88.000 nystartede spareavtaler mot menns 85.000.

Likevel er det fortsatt menn som totalt sett sparer mest gjennom spareavtaler, med 61 prosent mot kvinners 39. Menn har både flere avtaler og sparer mer per avtale, men det har vært en utjevning mellom kjønnene på rundt ett prosentpoeng fra året før.

Antall spareavtaler - fordelt på kjønn:

Unge øker mest

Det er desidert flest spareavtaler i aldersgruppen 40-59 år, men aldersgruppen 15-24 år har hatt den prosentvise største økningen i antall spareavtaler. Denne gruppen er registrert med ca. 17.000 flere spareavtaler enn året før, tilsvarende en økning på 27 prosent.

Også aldersgruppen 25-39 år har hatt en kraftig økning i antall spareavtaler på 25 prosent det siste året.

Antall spareavtaler - fordelt på alder:

Over halvparten i aksjesparekonto

Ved inngangen til 2021 gikk 42 prosent av alle spareavtaler gjennom en aksjesparekonto (ASK).

Undersøkelsen viser at de som sparer gjennom en aksjesparekonto i snitt sparer mer per måned enn dem som er utenfor ordningen. Gjennomsnittlig månedlig sparebeløp innenfor ordningen er 1108 kroner, mens de utenfor i snitt sparer 829 kroner per måned.

Last ned faktaark om undersøkelsen her.

Om undersøkelsen: Hvert år siden 2006 har Verdipapirfondenes forening (VFF) gjennomført en årlig undersøkelse om spareavtaler i aksjefond og kombinasjonsfond. Undersøkelsen er basert på innrapporteringer fra alle medlemsselskapene til VFF. Tallene i undersøkelsen er hentet inn per 31.12.2020.

Kontaktpersoner:

Portrett av Bernt S. Zakariassen

Bernt S. Zakariassen

Administrerende direktør

bernt.zakariassen@vff.no

Mobil: 93419265

Pressefoto til nedlasting

Portrett av Ida Aamodt-Hansen

Ida Aamodt-Hansen

Kommunikasjonsrådgiver

ida.aamodt-hansen@vff.no

Mobil: 97185388