Webinar: hvordan påvirket pandemien den norske fondsbransjen?

Verdipapirfondenes Forening (VFF) og Finansanalytikerforeningen (NFF) inviterte 4. februar til webinar om en ny rapport om koronapandemiens konsekvenser for fondsbransjen.

En arbeidsgruppe i regi av VFF utarbeidet høsten 2020 en rapport om de viktigste konsekvensene for den norske kapitalforvaltningsbransjen som følge av koronapandemien våren 2020. Formålet med arbeidet har vært å identifisere de viktigste læringspunktene for bransjen.

Se opptak fra webinaret her.

Se presentasjon fra webinaret her.

Innledere:

Bernt Zakariassen, leder i VFF

Anette Hjertø, Seksjonsleder for absolutte investeringer, DNB Asset Management

Dagfin Norum, CIO i Storebrand

Ordstyrer var Mette Lindbæk, leder i NFF.

På webinaret går vi nærmere inn på innholdet i rapporten. I tillegg blir det en panelsamtale med Anette Hjertø (DNB Asset Management) og Dagfin Norum (Storebrand), som begge var med i arbeidsgruppen, som vil gi ytterligere perspektiver fra et markedsståsted.

Rapporten har blant annet vurdert:

– Hvordan kapitalmarkedene fungerte – Konsekvenser av kundeadferden – Praktiske og omdømmemessige konsekvenser for bransjen – Effekten av de myndighetstiltakene som var sentrale for finansmarkedene.

På bakgrunn av erfaringene som er høstet, har arbeidsgruppen skissert forslag til tiltak som bør vurderes både i forkant av og under en tilsvarende ny krise i fremtiden. Disse forslagene er ment som innspill som kan bidra til å gjøre markedet mindre sårbart for fremtidige hendelser som den vi opplevde i vår. I rapporten presiseres det at grunnlaget for de tiltakene som myndighetene setter inn i kritiske markedssituasjoner må være basert på nasjonale hensyn, og at det er hensynet til norsk økonomi og finansiell stabilitet som må være førende.

Lenke til rapporten: https://vff.no/news/2021/ny-rapport-koronapandemiens-konsekvenser-for-fondsbransjen