Betydelig nettosalg av verdipapirfond i mai

Totalt ble det nettosolgt verdipapirfond for 16 milliarder kroner i mai. Dette er det høyeste nettosalget siden mars 2020.

Ikke siden mars 2020 har vi sett høyere nettosalg av verdipapirfond. Institusjonskundene sto for det meste av dette (10,4 mrd.), men også norske personkunder nettosolgte verdipapirfond for 2,6 milliarder kroner i mai. Det viser den månedlige markedsstatistikken fra Verdipapirfondenes forening (VFF).

Mest gikk ut av aksjefond, med et nettosalg på 1,4 milliarder. Personkundenes innløsninger i aksjefond var imidlertid på linje med snittet siste par år, slik at det er lavere tegning som forklarer nettosalget. For rentefond ble det netto solgt ulike typer rentefond for 0,9 milliarder kroner.

Personkundenes forvaltningskapital i norske verdipapirfond var på 360 milliarder kroner ved utgangen av mai. Det er en svak nedgang med 1,5 milliarder kroner eller 0,41 prosent fra april.
Mai har vært en måned med stor usikkerhet i finansmarkedene med påfølgende kraftige kursfall. Dette har, naturlig nok, påvirket en del fondssparere, sier Bernt S. Zakariassen, administrerende direktør i VFF.
Krigen i Ukraina er fortsatt med på å skape stor usikkerhet i verdensøkonomien og store svingninger på verdens børser. Dette i kombinasjon med høy inflasjon og forventninger om renteheving gjør nok at mange fondssparere nå lurer på hvordan de skal forholde seg.
I urolige tider som nå, er det ekstra viktig å holde hodet kaldt. Det er naturlig å bli bekymret når børsene faller, men det er nettopp ved å fortsette sparingen, også i urolige tider, at du kan forvente å få mer igjen for å sitte med penger i aksjemarkedet enn på bankkontoen. Så lenge du ikke trenger pengene på kort sikt, bør du holde fast ved den langsiktige sparestrategien din, råder Zakariassen.
Proffene solgte rentefond
De institusjonelle kundene*, det vil si kommuner, pensjonskasser, forsikringsselskaper etc. nettosolgte som sagt fond for 10,4 milliarder kroner i forrige måned. Det ble nettosolgte aksjefond for 3,8 milliarder kroner og nettosolgt rentefond for 6,3 milliarder.

Utenlandske kunder nettosolgte norske verdipapirfond for 1,2 milliard kroner i mai.

Totalt nettosalg på 16 milliarder
Totalt for alle kundegrupper endte mai med negativt nettosalg på 16 milliarder kroner. Av dette gikk 8,7 milliarder kroner ut av rentefond og 7,23 milliarder ut av aksje- og kombinasjonsfond.

Den totale forvaltningskapitalen i norske verdipapirfond er nå på 1 699 milliarder kroner. Det er en nedgang på 52,8 milliarder, eller ca 3 prosent fra januar.

Hele statistikken for mai | Statistikk hittil i år

*Norske institusjonelle kunder er definert som norske kunder som ikke er registrert med personnummer. Typisk er dette forsikringsselskap, pensjonskasser, kommuner, stiftelser eller aksjeselskap.

Kontaktpersoner:
Administrerende direktør Bernt S. Zakariassen, bernt.zakariassen@vff.no Tlf: 934 19 265.
Kommunikasjonsrådgiver Solveig S-K Sønnervik solveig@vff.no Tlf: 450 12 248.