Nettokjøpte verdipapirfond for 7,3 milliarder i november

Det ble totalt nettokjøpt verdipapirfond for 7,3 milliarder kroner i november. Forvaltningskapitalen steg med 3,09 prosent til 1.676 milliarder kroner.

Fondssparerne er igjen positive til å putte nye penger inn i verdipapirfond. Det viser den månedlige markedsstatistikken fra Verdipapirfondenes forening (VFF).

Totalt for alle kundegrupper ble det nettokjøpt verdipapirfond for 7,3 milliarder kroner i november. Av dette ble 4,1 milliarder plassert i aksjefond, mens 3,8 milliarder ble plassert i ulike typer rentefond.

Den totale forvaltningskapitalen steg med 3,09 prosent i perioden til 1.676 milliarder kroner. Så langt i år er den totale forvaltningskapitalen redusert med 132 milliarder kroner, tilsvarende 7,3 prosent.

Norske personkunder nettokjøpte for 1,5 mrd.

Norske personkunder nettokjøpte verdipapirfond for 1,5 milliarder kroner i november. Av dette ble 1 milliard plassert i aksjefond og 0,6 milliarder plassert i ulike rentefond. Den totale forvaltningskapitalen er nå på 349 milliarder kroner, en økning på 3,27 prosent fra forrige måned.

Det ble totalt nettokjøpt pensjonsmidler med fondsvalg* for 1,9 milliarder kroner i november. Dette omfatter blant annet innskuddspensjon og individuell pensjonssparing (IPS).

Proffene nettokjøpte

De institusjonelle kundene**, det vil si blant annet forsikringsselskap, pensjonskasser og kommuner, nettokjøpte verdipapirfond for 4 milliard kroner i november. Av dette ble 3,6 milliarder plassert i ulike rentefond og 0,8 milliarder ble plassert i aksjefond.

Institusjonskundene har nå en forvaltningskapital på 894 milliarder kroner totalt, en nedgang på 7,3 prosent så langt i år.

Utenlandske kunder nettosolgte verdipapirfond for totalt 0,1 milliarder kroner i november.

*«Pensjonsmidler med fondsvalg» viser aktiviteten fra kunders plasseringer via livsforsikringsmidler med fondsvalg, innskuddspensjon direkte i fondsforvaltningsselskap og individuell pensjonssparing (IPS).

**Norske institusjonelle kunder er definert som norske kunder som ikke er registrert med personnummer. Typisk er dette forsikringsselskap, pensjonskasser, kommuner, stiftelser eller aksjeselskap.

Portrett av Bernt S. Zakariassen

Bernt S. Zakariassen

Administrerende direktør

bernt.zakariassen@vff.no

Mobil: 934 19 265

Pressefoto til nedlasting

Portrett av Solveig S-K Sønnervik

Solveig S-K Sønnervik

Kommunikasjonsrådgiver

solveig@vff.no

Mobil: 450 12 248