Kontakt

Tlf: 23 28 45 50
E-post: vff@vff.no

Postadresse:
Verdipapirfondenes forening
Postboks 2524 Solli
0202 Oslo

Besøksadresse:
Verdipapirfondenes forening
Hansteens gate 2
0253 Oslo

Organisasjonsnummer: 876 497 832


Sekreteriatet

Portrett av Bernt S. Zakariassen

Bernt S. Zakariassen

Administrerende direktør

bernt.zakariassen@vff.no

Tlf: 23 28 45 50

Mobil: 93 41 92 65

Pressefoto til nedlasting

Bernt S. Zakariassen er foreningens ansvarlige leder. Han er medlem av styret i den europeiske fondsforeningen EFAMA, Nordic Bond Pricing (NBP) og Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES).

Portrett av Christian Henriksen

Christian Henriksen

Direktør

christian.henriksen@vff.no

Tlf: 23 28 45 50

Mobil: 92 29 18 88

Christian Henriksen er siviløkonom og ansvarlig for VFFs ulike statistikker. Han er styremedlem i Finansnæringens Autorisasjonsordninger (Finaut) og Finansklagenemnda.

Portrett av Erlend Lundgren

Erlend Lundgren

Rådgiver

erlend.lundgren@vff.no

Tlf: 23 28 45 50

Mobil: 905 45 001

Erlend Lundgren er utdannet siviløkonom og jobber som rådgiver i foreningen.

Portrett av Solveig Smith-Kielland Sønnervik

Solveig Smith-Kielland Sønnervik

Kommunikasjonsrådgiver

solveig@vff.no

Tlf: 23 28 45 50

Mobil: 45 01 22 48

Kommunikasjonsrådgiver Solveig Smith-Kielland Sønnervik er ansvarlig for foreningens informasjonsflyt både til VFFs medlemmer og eksternt.

Portrett av Karine Murstad

Karine Murstad

Juridisk rådgiver

Karine@vff.no

Mobil: 95 96 50 40

Karine Murstad er utdannet jurist, og jobber som juridisk rådgiver i foreningen.