Medlemmer

Ordinært medlemsskap

Alle norske aksjeselskaper eller allmennaksjeselskaper som driver forvaltning av verdipapirfond eller aktiv forvaltning i henhold til gjeldende regelverk kan opptas som ordinære medlemmer i VFF og VFFN. Dette gjelder også utenlandske selskaper med verdipapirfond registrert for markedsføring i Norge.

Nye medlemmer i foreningene må godkjennes av foreningenes styre.

Tilleggsvilkår

  • Selskapet må være godkjent av Finanstilsynet og hatt minst ett stedlig tilsyn.
  • Selskapet må ha drevet verdipapirfondsforvaltning i minimum 12 måneder.
  • Selskapet må ha minimum 100 millioner kroner under forvaltning.

Assosiert medlemsskap

Selskap som driver forvaltning av verdipapirfond eller aktiv forvaltning, men som ikke oppfyller kriteriene for ordinært medlemsskap kan bli assosierte medlemmer i VFF og VFFN. Andre som kan opptas som assosierte medlemmer er:

  • Verdipapirforetak som har konsesjon til å drive investeringsrådgivning
  • Selskaper som opptrer som depotmottakere for verdipapirfond
  • Andre virksomheter med tilknytning til verdipapirfondsbransjen og som slutter opp om foreningenes formål

Assosierte medlemmer kan ikke være representert i foreningenes styre, og har ikke stemmerett på foreningenes generalforsamlinger.

Ordinære medlemmer

Alfred Berg Kapitalforvaltning AS

alfredberg.no

Adm. dir. Helge S. Arnesen
Postboks 1294 Vika
0111 OSLO

Telefon: 22 00 51 00

Borea Asset Management AS

borea.no

Adm. dir. Hilde Nødseth
Postboks 2312 Hansaparken,
5828 BERGEN

Telefon: 53 00 29 00

C WorldWide Asset Management

www.cworldwide.no

Adm. dir. Jon-Vegard Bjerknes
Postboks 1434 Vika
0115 OSLO

Telefon: 22 00 98 00

Danske Invest Asset Management AS

danskeinvest.no

Adm. dir. Elisabeth Nicolaisen
Postboks 1170 Sentrum
0107 OSLO

Telefon: 85 40 98 00

DNB Asset Management AS

dnb.no/privat/sparing-og-investering/fond

Adm. dir. Ola Melgaard

Postboks 1600 Sentrum,
0021 Oslo

Telefon: 22474000

Duvi AS

duvi.no

Kontaktperson:
Ove Kristoffersen (CCO)
Adolph Tidemands gate 55,
2000 Lillestrøm

Telefon: 64 80 80 64

Eika Kapitalforvaltning AS

eika.no/fond

Adm. dir. Bjørn Slåtto
Parkveien 61
0254 OSLO

Telefon: 22 87 81 00

Equinor Asset Management AS

www.equinorfondene.no

Kontaktperson: Morten Færevåg
Postboks 8500 Forus
4035 STAVANGER

Telefon: 54 99 00 00

Fondsfinans Kapitalforvaltning AS

fondsfinans.no

Adm. dir. Ivar Qvist
Postboks 1205 Vika
0110 OSLO

Telefon: 23 11 30 00

Fondsforvaltning AS

fondsforvaltning.no

Adm. dir. Jon Aaserud
Postboks 295 Skøyen
0213 OSLO

Telefon: 23 00 12 50

Forte Fondsforvaltning AS

fortefondene.no

Daglig leder, Morten Schwarz
Kjøpmannsgata 32
7011 Trondheim

Telefon: 73 20 22 10

Handelsbanken NUF

handelsbanken.no/fond

Adm.dir. Cibyl Ekstrøm Kjerstad
Postboks 1342, Vika
0113 OSLO

Telefon: 22 39 70 00

Heimdal Forvaltning AS

www.heimdalfondene.no

Kontaktperson: Henriette Sandvaag
Løkkeveien 107
Pb. 409
4002 Stavanger

Telefon: 51 11 17 55

E-post: guro@heimdalfondene.no

Holberg Fondsforvaltning AS

holbergfondene.no

Adm. dir. Magny Øvrebø
Lars Hillesgate 19
5008 BERGEN

Telefon: 55 21 20 00

KLP Kapitalforvaltning AS

klp.no/fond

Adm.dir. Håvard Gulbrandsen
Postboks 400 Sentrum
0103 OSLO

Telefon: 22 03 35 00

Kron AS

kron.no

Kontaktperson: Joar Hagatun
Inkognitogata 34
0256 Oslo

Telefon: 92 06 22 57

E-post: joar.hagatun@kron.no

Landkreditt Forvaltning AS

landkredittforvaltning.no

Adm.dir. Anders Petter Wik
Postboks 1824 Vika
0123 OSLO

Telefon: 22 31 31 00

Nordea Funds, Norwegian Branch

nordea.no

Adm.dir. Bjørn Stolpestad
Postboks 1166 Sentrum
0107 OSLO

Telefon: 24 01 17 35

Nordea Investment Management AB, Norwegian Branch

nordea.no

Adm.dir. Marita Haugen
Folke Bernadottesvei 38
5147 Fyllingsdalen

Telefon: 24 01 17 36

Norse Forvaltning AS

Norse Forvaltning

Adm.dir. John Martin Nilsen
Postboks 2027,
0125 OSLO

Telefon: 22 04 80 30

ODIN Forvaltning AS

odinfond.no

Adm. dir. Bjørn Edvart Kristiansen
Postboks 1771 Vika
0122 OSLO

Telefon: 24 00 48 04

Pareto Asset Management AS

www.paretoam.com

CFO Svend Egil Bergh
Postboks 1810 Vika
0123 OSLO

Telefon: 22 01 58 66

Sparebank 1 Forvaltning

www.sb1kapital.no

Adm.dir. Ronni Møller Pettersen
Postboks 778 Sentrum,
0106 Oslo

Telefon: 75 00 75 00

Storebrand Asset Management AS

www.storebrand.no/asset-management

Kontaktperson: Jan Erik Saugestad
Postboks 484
1327 LYSAKER

Telefon: 22 31 50 50

Assosierte medlemmer

PRODUSENTER

FIRST Fondene AS

www.firstfondene.no

Adm.dir. Erik Haugland

Bolette Brygge 1

0252 Oslo

Telefon: 22 01 55 00

DISTRIBUTØRER

Nordnet Bank NUF

nordnet.no

Kontaktperson: Mari Øyen
Postboks 302 Sentrum
0103 OSLO

Telefon: 03023

Sparebanken Møre

sbm.no

Kontaktperson: Martin H. Skuseth

Postboks 121
6001 Ålesund

Telefon: 70 11 33 50

DEPOTMOTTAKERE

Danske Bank

danskebank.no

Kontaktperson: Anniken Skou
Danske Bank
Bryggetorget 4
0250 Oslo

Telefon: 85 40 76 01

DNB Bank ASA

dnb.no

Kontaktperson: Jorunn Eidem
DnB Bank ASA
Verdipapirtjenester
Depotmottaker
0021 Oslo

E-post: Depotmottaker@dnb.no

J.P. Morgan SE, Oslo Branch

jpmorgan.com

Kontaktperson: James R. Wilson
J. P. Morgan SE, Oslo Branch
Investor Services
Postboks 1219, Vika
0110 Oslo

Telefon: 22 00 30 00

Northern Trust Global Services, Norway Branch

northerntrust.com/norway

Kontaktperson: Robert Vincent Leon Stenmark
Northern Trust
Haakon VIIs gate 6
0161 Oslo

Telefon: 24 09 01 00

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilialen

seb.no

Kontaktpersoner: Rune Eriksen og Camilla Wahl Sekne
Postboks 1843 Vika
0113 Vika

Telefon: 22 82 70 00

ANNEN VIRKSOMHET

DEAS Fund Management AS

www.deas-asset.no

Kontaktperson: Torbjørn Sætre
Postadresse: Postboks 2882 Solli
0230 OSLO

Telefon: 33 99 72 00

EY

www.ey.no

Kontaktperson:
Kristin Bekkeseth og Kjetil Rimstad
Postboks 1156 Sentrum
0107 Oslo

Telefon: 24 00 24 00

Folketrygdfondet

folketrygdfondet.no

Kontaktperson: Jørgen Krog Sæbø
Postboks 1845 Vika
0123 Oslo

Telefon: 23 11 72 00

Gabler Investments AS

gabler.no

Kontaktperson: Eindride Stien
Postboks 1818 Vika
0123 OSLO

Telefon: 24 13 07 00

Salt Capital AS

Kontaktperson: Marit Østhus Lea
Domkirkeplassen 2
4006 Stavanger

Telefon: 97 54 85 54

MFEX Mutual Funds Exchange AB

mfex.com

Kontaktperson: Kristoffer Haake
Grev Turegatan 19
11438 Stockholm, Sweden

Telefon: +46 73 852 86 40

MP Pensjon

Kontaktperson: Jørn Spakrud
Postboks 665 Sentrum
0106 OSLO

Telefon: 22 40 48 50

Oslo Pensjonsforsikring AS

opf.no

Kontaktperson: Mette Cecilie Skaug

Postboks 6623 St. Olavs plass
0129 Oslo

Telefon: 23 36 08 00

Advokatfirmaet PwC

pwc.no

Kontaktpersoner:
Skatt: Lars Helge Aasen
Regnskap: Erik Andersen og Ola Anfinsen
Postboks 748 Sentrum
0106 OSLO

Telefon: 02316

Advokatfirmaet Thommessen AS

Thommessen.no

Kontaktperson: Tore Mydske

Haakon VIIs gate 10

Postboks 1484 Vika
NO-0116 Oslo
Telefon: 23 11 11 11

Advokatfirmaet Wiersholm AS

www.wiersholm.no

Kontaktperson: Kjersti T. Trøbråten

Dokkveien 1,
Postboks 1400 Vika,
0115 Oslo

Telefon: +47 210 210 00/+47 93 26 13 41

Advisense

www.advisense.com

Kontaktperson: Charlotte Knutsen
Fridtjof Nansens Plass 7
0160 Oslo

Telefon: 48361396

E-post: charlotte.knutsen@advisense.com